NDP Rainville moedigt burgerparticipatie aan

De NDP-afdeling Rainville heeft zaterdag tijdens de eerste structurenvergadering in 2018 gehouden in de V Tunnel, de aanwezigen gemotiveerd om met geestdrift te werken aan het verwezenlijken van de doelen die de NDP heeft, de partij te versterken en de ontwikkeling van Suriname verder ter hand te nemen. Het werk dat de NDP ressortraadleden van Rainville verzetten, werd geprezen. Volgens afdelingsvoorzitter Guno Hart vraagt het vele werk dat op sociaal, maatschappelijk, ontwikkelings- en politiek gebied moet worden verzet in het ressort, dat de totale bevolking van Rainville een bijdrage levert. Om het zover te krijgen, zullen in toenemende mate buurtvergaderingen worden gehouden om het wel en wee van Suriname, vooral Rainville te bespreken en burgerparticipatie aan te moedigen.
Krin Denki
De aanstaande verkiezingen van NDP-afdelingsbesturen worden als een goed moment gezien om personen aan te wijzen, die hebben getoond dat zij zich inzetten voor de belangen van de partij en werken in algemeen belang. NDP-afdeling Rainville gaat de verkiezingscampagne in met de slagzin ‘Krin Denki.’ Zij die bestuur- en/of andere functies willen voortzetten en of ambiëren, werd gevraagd zich te profileren en hun voornemen te bevestigen of kenbaar te maken. Het huidig bestuur, onder voorzitterschap van Guno Hart, en de aanwezigen wezen tijdens spreekbeurten op de moeilijke tijden die Suriname meemaakt en de fouten die zijn en worden gemaakt. Er laaide zelfkritiek op. Er werd geen blad voor de mond genomen. Dat moet volgens Hart des temeer een reden zijn om zich in algemeen belang nog meer te geven voor de ontwikkeling van Suriname.
HD

error: Kopiëren mag niet!