Werknemers eisen wisseling van de wacht Surpost

FrontfotoDe medewerkers van het Surinaams Postbedrijf (Surpost) hebben het vertrouwen opgezegd in directeur John Power. Zij hebben zich gisteren met een groep van bijkans 100 Surpost-medewerkers begeven naar het kabinet van de vicepresident. De werknemers kunnen het gedesavoueerd worden door de directeur niet meer accepteren. De vicepresident was niet in het gebouw. De werknemers hebben hun problemen voorgelegd aan de directeur van het kabinet. Gevraagd is naar bemiddeling voor de financiële aangelegenheden en met onmiddellijke ingang vervanging van de leiding bij Surpost.
Op 15 december 2017 is het personeel van Surpost in beraad gegaan vanwege het uitblijven van de uitbetaling van de koopkrachtversterkingstoelage. Dit is namelijk een versterkingsmaatregel die de overheid uitkeert aan de landsdienaren en aan hen gelijkgestelden. De directeur zou reeds de eerste en tweede tranche, bestaande uit de koerscompensatie van SRD 100 en heffingskorting van SRD 125, hebben uitbetaald. Echter weigert de directeur om redenen die onbekend zijn voor de bond om de derde tranche van SRD 375 (van april tot en met juli 2017), inmiddels verhoogd naar SRD 500 (augustus tot en met december 2017) uit te betalen.
De directeur geeft volgens de medewerkers aan dat de toelage niet van toepassing is op de arbeidsvoorwaarden van Surpost, omdat dit iets is voor overheidsambtenaren. “Wij zijn gelijkgestelden en zijn daarom hier om de vp te vragen zijn invloed aan te wenden”, zegt Carla Doelam-Narain, penningmeester van de bond aan de krant. “Er zijn afspraken gemaakt dat ik de relevante stukken meeneem, om te bewijzen dat wij een staatsbedrijf zijn. Wij moeten de stukken meenemen, waaruit blijkt dat Surpost onder het ministerie van Financiën ressorteert”, zegt de penningmeester.
De bond kwam ook middels een schrijven van de Financiënminister achter de informatie dat Surpost de toelage uit haar eigen kas moest betalen. Ook die brief zal door de bond worden overhandigd aan de vp. “Wij kunnen bewijzen dat de man (de directeur, red.) persisteert om ons niet uit te betalen”, aldus Doelam-Narain. De stukken worden vandaag overlegd. De bond is er moe van, telkens onnodig naar de Bemiddelingsraad te worden gesleept. Ook vindt men het lastig om telkens aantasting van de rechtspositie te ervaren.
“Wij zijn niet politiek bezig. Dat moet duidelijk zijn voor de vicepresident en de gemeenschap. Maar wij kunnen niet verder gaan met deze directeur, die in 1998 reeds door de regering Wijdenbosch naar huis was gestuurd. Hij doet in 2013 weer zijn intrede, en weer hetzelfde resultaat. De mensen kunnen het niet meer aan. De directeur tast onze rechtspositie regelmatig aan. Hoe kan het dat wij voor koopkrachtversterkingstoelage op straat moeten komen, terwijl de hele overheidssector het al heeft gehad?”, zegt Walter Uiterloo, secretaris van de bond. Het verzoek van de bond is helder. Van de maand nog wenst men de toelagen te ontvangen en de directeur zien opstappen.
Bij Wet van 4 april 1993 is het Surinaams Postbedrijf ‘Surpost’ ingesteld. Surpost werd opgericht als rechtspersoon “sui generis”, aangezien deze rechtsvorm voorziet in de uitoefening van overheidsinvloed op de openbare nutstaken van het postbedrijf. Het postbedrijf wordt bestuurd door een algemeen directeur, bijgestaan door een financieel directeur, een managementteam, stafleden en cao- medewerkers. Een door de minister van Financiën benoemde raad van commissarissen oefent controle uit op het door de directie gevoerde beleid.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!