Afstaan terrein niet in goede aarde gevallen

1Afstaan terrein niet in goede aarde gevallenZondag 7 januari heeft een kleine opstoot bij de Clock House Plein te Moengo plaatsgevonden. De onrust heeft volgens districtscommissaris Freddy Daniel te maken met het feit dat hij het beheer van het plein heeft afgestaan aan een ondernemer, waarbij opereren op het plein aan voorwaarden verbonden zijn. Dat is blijkbaar niet in goede aarde gevallen bij bepaalde delen van de gemeenschap. Volgens de dc waren er twee NVB-bussen daar en enkele taxihouders die gebruik maakten van het terrein. “Wanneer je mensen betaalt om op te komen, doen ze dat zonder na te denken. Naar mijn persoonlijk oordeel zijn de mensen opgezet om strijd tegen dit besluit te voeren”, zegt de dc.
De dc geeft in een interview aan dat het terrein eerst onder beheer stond van het commissariaat en dat dit zeer wanordelijk uitzag, en vuil en flessen daar werden gegooid. De Clock House, een gebouwtje waar er vroeger een klok aan zat, was verworden tot een vuilnisbelt. De visie die de dc had, was dat dit weer hersteld moest worden. Daarbij werd contact gemaakt met de directeur van Cultuur om te vragen naar de ruimte om dit gebouw te renoveren. De bedoeling is dat het weer een clock house wordt, waaraan een klok bevestigd wordt waar de juiste tijd staat aangegeven die door een ieder wordt gehanteerd. Echter is deze gedachte niet eens goed tot uiting gekomen.
“Er is een afspraak gemaakt met de ondernemer dat deze met partijen moet overleggen en indien er iets georganiseerd wordt, daarvoor eerst een vergunning aangevraagd wordt. De twee NVB-bussen mochten daar blijven en voor wat de taxihouders betreft, is de ondernemer vrij zelf met hen te onderhandelen. Het kan dat de wijze waarop is onderhandeld niet in goede aarde is gevallen”, zegt de dc. Met het oog hierop heeft de dc een oproep gedaan en de gelederen de mogelijkheid geboden om over hun grieven te praten. Echter werd hem bericht dat men geen behoefte heeft om een gesprek met de hem aan te gaan. In dit geval zou de zaak eigenlijk afgedaan zijn. Toch stelde de dc in het kader van de veiligheid in overleg met de mensen te zullen treden en wacht het gesprek af dat op vrijdag moet plaatsvinden. Pas daarna zal de dc een definitief besluit nemen over deze zaak. “Ik heb wel oor voor de gemeenschap en het is mijn taak orde, rust en veiligheid te garanderen, in deze ook voor de ondernemer”, aldus dc Daniel.
NK

error: Kopiëren mag niet!