Romeo Simons: Verkeers- en sociale veiligheid vallen weg als straatverlichting ontbreekt

Ondernemer Romeo Simons
Ondernemer Romeo Simons
“De Energie Bedrijven Suriname (EBS) maakt zich ernstig zorgen over het enorm aantal mastaanrijdingen. De financiële schade is groot. De schuld wordt in de schoenen van de weggebruikers geschoven. Alcoholmisbruik wordt vaker aangehaald als boosdoener. Verlichting speelt een belangrijke rol in de samenleving. Goede verlichting draagt bij aan het verhogen van het veiligheidsgevoel van bewoners en de verkeersveiligheid. Het zorgdragen voor adequate verlichting van openbare wegen en openbare plekken in Suriname, is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De EBS is belast met de aanleg, het onderhoud en de optimalisatie van de totale straatverlichtingsinfrastructuur.”
EBS moet hand in eigen boezem steken
Ondernemer Romeo Simons is de mening toegedaan dat de Energie Bedrijven Suriname (EBS) de weggebruikers niet zondermeer schuld kan verwijten bij het omverrijden van lantaarnpalen. “Er wordt van de weggebruiker verwacht dat die met de nodige voorzichtigheid en anticiperend rijdt. Maar de weg en het wegmeubilair, zoals een lantaarnpaal, moeten aan bepaalde eisen voldoen. De EBS zou er goed aan doen om zorgvuldiger te werk gaat bij de aanleg van straat- en openbare verlichting, het onderhoud en de controle daarvan. Er zijn regels, maatstaven, technieken, materialen en werkwijzen waaraan strikt de hand moet worden gehouden.” Maar daar schort er wel wat aan.
EBS werkt niet gaaf
Simons is de mening toegedaan dat mastaanrijdingen kunnen worden tegengegaan door onder andere de lantaarnpalen volgens de voorschriften, één meter van de rijbaan te doen plaatsen. Jammer genoeg is dit bijna nergens het geval. De meeste straten zijn smal met alle gevaren en risico’s van dien. Het overgrote deel van de masten is zwart c.q. donker en niet voorzien van reflectoren. Zelfs in schemerduister zijn die moeilijk te zien. Het niet functioneren van de lampen, de hoogte van de paal, de soort verlichting en de lampen die gebruikt worden, zorgen ook voor minder veiligheid in het verkeer.
Onderhoud kan wonderen doen
Landelijk zijn er tussen 75.000 tot 80.000 armaturen voor de straatverlichting. Onderhoud van het straatverlichtingsnetwerk is nodig om storingen aan de straatverlichting zoveel mogelijk te voorkomen. De vervanging van oude en niet functionerende lampen vindt onvoldoende plaats. Het is publiek geheim dat er veel schort aan de controle, schoonmaak en het onderhoud van de masten.
Straatverlichting niet alleen voor verkeersveiligheid
Simons wijst erop dat straatverlichting niet alleen belangrijk is voor de verkeersveiligheid. Verlichting wordt vooral gezien als technisch middel om meer mogelijkheden te scheppen voor veiligheid. Openbare verlichting zorgt ook voor de sociale veiligheid. Het gaat om bescherming tegen door mensen veroorzaakte bedreigingen, criminaliteit en verloedering. Het gaat om de veiligheidsbeleving, hoe veilig mensen zich voelen. Door goede openbare verlichting voelen bewoners zich veiliger in hun woonomgeving. De verkeersveiligheid en sociale veiligheid vallen weg als de straatverlichting niet brandt.
HD

error: Kopiëren mag niet!