Marinus Bee: “President geeft geen leiding meer aan land”

1 Marinus Bee _De president geeft geen leiding meer aan het land“De president geeft geen leiding meer aan het land.” Dit stelt parlementariër Marinus Bee tegenover Dagblad Suriname. Bee merkt dit op, uitgaande van eerdere uitspraken van de Financiënminister en de nieuwjaarsrede van president Desi Bouterse. Hij heeft onlangs in het parlement ook opgemerkt dat de president in het hoogte college van staat niet meer zichtbaar is. “Hij verschijnt bijna nooit in het parlement. Wanneer de president nu een nieuwjaarsrede houdt, merken wij dat het haaks tegenover de jaarrede en de in behandeling zijnde begrotingen staat, die door de regering zelf zijn ingediend”, stelt Bee.
Omgekeerde wereld
Op dit moment is volgens Bee minister Gillmore Hoefdraad de leider van het land. “Hij heeft in het parlement duidelijk gezegd dat ‘als de Raad van Ministers een besluit neemt, en ik geen autorisatie heb gegeven, is er geen project’. “Dit, terwijl in onze bestuurlijke orde de vicepresident hoger staat dan de ministers van Financiën. Hoefdraad komt met een omgekeerde wereld”, meent Bee. Blijkens een opvallend deel in de president zijn nieuwjaarsrede zal de regering in 2018 in de woningbouw een geheel andere aanpak toevoegen aan datgene wat tot nu toe wordt toegepast. De gebruikelijke overheidswoningbouw gaat naar het oordeel van de regering niet snel genoeg. De drijfveer voor een nieuwe aanpak is dan ook gelegen in het feit dat snellere woningbouw geboden is om de grote en langdurige huisvestingsnood, die veelal gepaard gaat met veel sociaal leed, terug te dringen. Burgers die een eigen huis willen bouwen en over een eigen terrein beschikken, kunnen vanuit de overheid een faciliteit tegemoet zien. In deze gaat het om een bouwlening van maximaal SRD 50.000 tegen gunstige voorwaarden van 1% rente per jaar met een looptijd van 15 jaar.
Bee vraagt zich af als de ministers wel op de hoogte zijn van de voornemens van de president. “In een regering moet er consistentie zijn. Het kan niet zo zijn dat de president wat zegt, de ministers van Financiën straks iets anders en de raad van ministers weer iets anders. Te meer wij de president kennen, heeft hij eerder een aantal beloftes gedaan. Niets is daarvan terecht gekomen. Nu komt hij weer met beloftes. Dit, terwijl hij zich bezig moet houden met de acute dingen die de bevolking bezig houdt, onderwijs en gezondheidszorg die is teruggevallen. Wanneer de president dan nog met wenselijkheden komt, moet hij ze wel concretiseren. Daarom moet hij in het parlement komen, zodat wij vragen kunnen stellen, en kunnen toetsen als de voorgedragen zaken haalbaar zijn”, denkt de politicus.
Meer nog wenst Bee te weten als deze wenselijkheid van de president wel is door gecommuniceerd met de ministers van Financiën die de financiële goedkeuring aan moet geven. “Aangezien de president niet in het parlement komt, kunnen wij niet toetsen als hij inderdaad de sterke man is. Ik kan dus eens zijn met de benadering dat hij de jure president is, maar de facto is Hoefdraad de president”, aldus Bee.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!