Grassalco sluit jaar met winst af

Het staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco staat momenteel positief voor heel wat uitdagende voornemens in het jaar 2018. Het jaar 2017 wordt goed afgesloten door dit staatsbedrijf. 2017 wordt naar verwachting met een winst afgesloten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het minder dan de winst in 2016. De exacte resultaten worden eind januari 2018 vrijgegeven. Vanaf 2011, toen Sergio Akiemboto als directeur hier aantrad, is er flink gewerkt aan de interne organisatie. De niet draaiende organisatie is van 29 werknemers, nu een 129 werknemers tellende winstgevende organisatie verworden.
Lang-termijn-denken
Akiemboto heeft bij zijn aantreden moeten kiezen tussen het economisch weerbaar maken van het bedrijf en langtermijn plannen ontwikkelen. Hij koos toen voor het eerste. Daar het bedrijf al ruim 5 jaren heeft gewerkt aan de economische weerbaarheid, is er inmiddels ook al gedacht over de langtermijn doelen. Het bedrijf heeft een aantal succesvol lopende projecten en kijkt uit naar het initiëren van nieuwe projecten. Hierin neemt zij ook de diversificatie van zichzelf mee. Het bedrijf wil waarde toevoegen aan zijn huidige productportfolio (goud en steenslag, en het potentiele graniet, zand, bauxiet en diamant exploratie). Men wenst hiernaast ook de organisatiecapaciteit te verbeteren en interne structuren aan te passen. Het bedrijf wil ook een representatieve weergave van zijn financiële positie realiseren. Grassalco wenst uiteindelijk ook waarde (financieel) toe te voegen voor de aandeelhouder. Grassalco beheerst momenteel haar steenslagmarkt volgens Akiemboto goed. Kostenmanagement en exporten lopen ook. In het dienstjaar 2018 zal er veel gewerkt worden aan exploratieactiviteiten.
Exploratie
De mijn te Maripaston moest in 2017 operationeel zijn. Vanwege omstandigheden (investeringskapitaal, uitstel van investeringen, kenniscapaciteit) is er een achterstand opgelopen. De volgende fase van het project zal in het komende jaar wel worden ingegaan om goud te kunnen winnen. Grassalco zal een investering plegen om tegelijkertijd een reserve vast te stellen te Maripaston. Dat zal ook tijd in beslag nemen. Over een jaar tot twee zal het investeren zo ver moeten zijn. Tot nu toe is er ruim 60.000 troy ounce aan goud geïdentificeerd in dit gebied. Grassalco wil minimaal 3 jaren mijnen in dit gebied. Hiervoor dient het bedrijf minstens 3 maal de 60.000 troy ounce aan goudreserves vast te stellen om investeringen te overwegen. De Lely concessie is momenteel de grootste goudconcessie van Grassalco. Er is al ruim US$ 10 miljoen geïnvesteerd aan exploraties in dit gebied. Dit is echter niet voldoende om uitspraken te doen over de concessie. Akiemboto verwacht nog investeringen van ruim US$ 35 miljoen om met zekerheid te kunnen spreken over goudvoorkomens in dit gebied. Grassalco beschikt over het recht tot exploratie van goud en andere mineralen in het Goliath gebied (26.000 hectaren). Het streven is om in samenwerkingsverband nadere exploratieactiviteiten uit te voeren. Er is in dit gebied op eigen kracht al US$ 500.000 uitgegeven voor exploratie.
Diamant
Het bedrijf gaat nog niet over tot exploratie van diamant in Suriname. Grassalco heeft wel een samenwerking met de Universiteit van Suriname. Eerst zullen bestaande data worden verzameld over diamantvoorkomens, alvorens besluiten worden genomen om tot exploratie over te gaan.
Inhouding Staat
Financiering van bedrijfsactiviteiten vindt plaats door eigen middelen. Er worden geen bijdragen (subsidies) van de overheid verwacht. Er dient opgemerkt te worden dat er bij Grassalco vooralsnog geen sprake is van dividendafdracht. Wel is het zo dat van de royalty’s, welke Grassalco ontvangt van Rosebel Gold Mines NV, er 80% wordt ingehouden voor de Staat Suriname, met tussenkomst van de Centrale Bank van Suriname. Bij deze betreft het de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994, met haar eerste wijziging op 23 maart 2003 tussen Grassalco, de Staat Suriname en Golden Star Resources Ltd., thans Rosebel Gold Mines NV. De concessie waar Rosebel nu op opereert, is van Grassalco. De staat heeft 5% aandelen en Grassalco aan haar kant inkomsten (royalty’s genoemd). In 2005 had Grassalco een openstaande schuld bij de staat. Er werd een deal gesloten om 80% van de royalty’s die Grassalco ontvangt, aan de staat over te dragen. Voor Grassalco blijft uiteindelijk 20% over. Dit is sinds 2005 zo geregeld. De schuld was in 2007 al afgelost, maar de 80-20% regeling is nooit meer herzien. Dit is vooralsnog een van de voornaamste redenen voor een achterstand op haar jaarrekening. “Wij gaan beter opletten bij de volgende deal. Het is een begripsomschrijving issue. Royalty’s komen aan de staat toe. De staat denkt dat het haar royalty is”, zegt Akiemboto. In een toekomstige nieuwe overeenkomst zal volgens Akiemboto duidelijk moeten blijken dat de inkomsten alleen aan Grassalco toebehoren.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!