Particuliere werkgevers weigeren betaling verzekeringspremie Bazo

Er is een trend waarbij werknemers van particuliere bedrijven zich wenden tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) voor het verkrijgen van een Bazo-kaart. Dit zei Abop-parlementariër Diana Pokie dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Sinds de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering is elke werkgever verplicht minimaal 50% van de verzekeringspremie voor zijn werknemer te betalen. Het overige gedeelte betaalt de werknemer zelf. Het is opmerkelijk dat veel bedrijven zich echter niet aan deze voorwaarde houden. “De druk op de overheid wordt hierdoor vergroot. Ik wil weten wat het controlebeleid is voor de bedrijven. Welke instantie controleert en zijn er ooit sancties toegepast?”, stelde de parlementariër. Het uitgangspunt van de regering is dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over een basiszorgverzekering. De Staat zal deze verzekering alleen betalen voor degenen die daartoe niet bij machte zijn. De zware kosten voor Bazo hebben ervoor gezorgd dat het hele verzekeringssysteem onder de loep is genomen.
FR

error: Kopiëren mag niet!