Animo marktverkopers en bezoekers neemt toe

Frontfoto 1‘De standhouders op de Centrale Markt en marktbezoekers voelen zich vanwege de huidige aanpak van het marktwezen behagelijker dan voorheen’, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost. De animo van de marktverkopers en dienstverleners op de andere markten is ook toegenomen.
Behoefte aan totale renovatie
Er wordt gericht gewerkt aan de consolidatie en verbetering van de bestaande marktruimten. Eigenlijk bestaat er dringend behoefte aan de totale renovatie van de bestaande markten. Gezien de economische omstandigheden waaronder Suriname gebukt gaat, kan de staat de vele miljoenen die zo een operatie vraagt nog niet opbrengen. Daarom wordt naar gelang de omstandigheden en de mogelijkheden gewerkt aan het zo goed mogelijk consolideren en stapsgewijs verbeteren van de markten. Administratie en organisatie zijn daarbij belangrijke steunpilaren. Samenwerken en coöperatie tussen het districtscommissariaat, de leiding van de markten, de standhouders, het BOG, gedetineerden, de politie, de brandweer en andere diensten hebben ervoor gezorgd dat de markten nu een veel beter aanzicht hebben.
Vishal
Er wordt voortdurend getimmerd aan de Centrale Markt. De overdekte vishal wordt op het moment aangepakt. Als het interieur af is, wat niet lang meer op zich zal laten wachten, komt het dak aan de beurt. Dat vraagt een investering die de markt momenteel niet kan opbrengen. Er zijn gesprekken gaande met een bouwmaterialenleverancier om op kredietbasis mee te werken aan de verbouwingswerkzaamheden.
HD

error: Kopiëren mag niet!