Ricky Stutgard: “Na Dodson ook Abeleven royeren binnen DOE”

Regillio Dodson (l) geflankeert door Dave Abeleven (r)
Regillio Dodson (l) geflankeert door Dave Abeleven (r)
Nu de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) besloten heeft om Regillio Dodson, de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), te royeren als partijlid, moet ook hetzelfde besluit worden genomen tegen Dave Abeleven, de directeur van NH. Tot deze conclusie komt het geschorste hoofdbestuurslid Ricky Stutgard. Dodson wordt verweten dat hij in strijd gehandeld heeft met de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij. De bewindsman zou in verschillende gedragingen de partij in diskrediet hebben gebracht. “Abeleven was toch ook daar bij Dodson? Als je A zegt, moet je ook B zeggen”, zegt Stutgard aan Dagblad Suriname. De politicus, die in het dagelijks leven voedseltechnoloog is, voert aan dat Abeleven vanwege zijn positie op het ministerie vanaf het begin alle ‘DOE-lid-onwaardige besluiten’ van de minister heeft ondersteund. Hierdoor kan geen enkele uitzondering voor hem gemaakt worden. De partijtopper vindt echter dat Dodson al in februari 2016 moest zijn geroyeerd. “Ik heb toentertijd een brief gestuurd naar alle bestuursleden waarin ik duidelijk heb aangegeven dat hij onbetrouwbaar en geen teamspeler is. Men heeft het waarschijnlijk in de prullenmand gegooid, maar 1½ jaar verder krijg ik toch gelijk. Zijn royering verwondert mij niet. Alleen zijn zij 1½ jaar te laat”, aldus Stutgard.
Alle mensen die gevaar vormen voor bestuursverkiezingen maart 2018, worden uitgeschakeld
Stutgard werd vanwege zijn kritiek op de werkwijze van Dodson, Abeleven, partijvoorzitter Carl Breeveld en voormalige ondervoorzitter Marilyn Aaron in augustus 2016 voor 2 jaren als hoofdbestuurslid geschorst. Volgens Stutgard is met zijn schorsing ervoor gezorgd dat hij zich niet verkiesbaar kan stellen voor het voorzitterschap van de partij tijdens de komende bestuursverkiezingen in maart 2018. Dat de royering van Dodson ook nu pas komt, komt volgens hem vermoedelijk ook om het feit dat de partijleiding niet wil dat Dodson zich verkiesbaar stelt. “Zij hebben rustig gekeken naar de datum en nu moeten zij Dodson ook aanpakken zodat hij zich niet kandidaat kan stellen. Alle mensen die een gevaar vormen voor de DOE-leiding worden uitgeschakeld”, aldus Stutgard.
Breeveld, Aaron en Brandon kunnen niet meer deelnemen aan bestuursverkiezingen
De wetenschapper blijft erbij dat op basis van de statuten Breeveld en Aaron niet meer kunnen deelnemen aan de bestuursverkiezingen. Breeveld is assembleelid, terwijl Aaron, ondanks opzegging van haar ondervoorzitterschap, lid is van de Staatsraad. Aaron mag zich volgens Stutgard niet verkiesbaar stellen, aangezien zij tenminste drie zittingsperioden aaneengesloten bestuurslid is. Volgens de statuten mag iemand maximaal drie perioden zitting nemen in het hoofdbestuur. Breeveld kan overigens niet terugkomen als voorzitter van de partij, omdat hij deze functie niet meer dan twee perioden mag bekleden. Ook de penningmeester en de secretaris, Paul Brandon, kunnen niet terugkomen in dezelfde functie, omdat zij allen al twee zittingsperioden achter de rug hebben. Stutgard benadrukt dat hij gelijk na deze opmerkingen in juli 2016 ineens hoorde dat de bestuursverkiezingen toen niet meer zouden doorgaan. Een maand later hoorde hij dat hij was geschorst. “De verkiezingen zijn door allerlei tierelantijntjes niet doorgegaan. Als zij Dodson nu royeren, vraag ik mij af waarom zij mij eigenlijk hebben geschorst. Nu royeren zij hem waartegen ik geageerd heb tegen die tijd”, aldus Stutgard.
Dodson koos voor ministerschap
Dodson is minister geworden toen DOE besloot samen met NDP een coalitie te vormen. Toen de partij uit de regering werd gezet, is Dodson minister gebleven. De partijleiding stelt in de brief dat DOE niet gekend is bij de beslissing van de minister, om in te stemmen met de totstandkoming van het presidentieel besluit waarin de procureur-generaal werd opgedragen het 8 decemberstrafproces stop te zetten. Partijvoorzitter Carl Breeveld en secretaris Paul Brandon stellen in de brief dat op verschillende momenten Dodson beslissingen heeft genomen, waarbij niet gehandeld is volgens de principes van de partij. Genoemd worden de kwestie Alcoa waar Dodson buiten spel is gezet en EBS waar hij teruggefloten werd toen hij de ontheffing van EBS-directeur Rabin Parmessar publiekelijk ondersteunde. Breeveld en Brandon stellen dat het gedrag dat geschetst is van Dodson, een DOE-lid onwaardig is. Op 24 oktober kreeg Dodson de gelegenheid van de DOE-leiding zich te verweren, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.
FR

error: Kopiëren mag niet!