Oppervlaktewater Surinamerivier beste voor Commewijne

Sharmaine Artist studeerde onlangs af als tweede student Mining & Resource Engineering van het Instituut voor Bedrijfswetenschappen (IBW). Artist heeft een hydrologische en waterkwaliteit-analyse uitgevoerd met betrekking tot oppervlaktewater die tot drinkwater kan worden gezuiverd. Haar onderzoek werd in het district Commewijne uitgevoerd. Commewijne is volgens Artist een groot voorzieningsgebied. De bevolkingspopulatie van het district neemt ook toe. Zij stelt ook vast dat Commewijne met een groot drinkwaterprobleem zit. Niet alle huishoudens kunnen van leidingwater worden voorzien. De resultaten van het onderzoek zouden naar haar oordeel van groot belang kunnen zijn bij het nemen van besluiten om een groot deel van Commewijne te kunnen voorzien van water.
Artist heeft haar onderzoek afgebakend tot de Surinamerivier, de Commewijnerivier en de Orleanekreek. Zij concludeerde na haar metingen dat al deze onderzoeksgebieden al zoutwater bevatten. “Wij willen zoveel als mogelijk zoetwater onttrekken. Het blijkt dat bij Commewijne de Surinamerivier de beste locatie is om oppervlaktewater te onttrekken”, stelt Artist. Het onderzoek voerde Artist niet alleen als student uit, maar ook als medewerker van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) – afdeling Planning en Onderzoek. Zij kon alvast meegeven dat door de SWM al besloten is ter hoogte van La Liberte (iets voorbij Peperpot) water te zullen onttrekken.
In dit kader gaf Marlon Oosterling, directeur SWM, die ook deel uitmaakte van de examencommissie, aan dat de SWM veel meeneemt van dit onderzoek. Als directeur van de SWM was hij zodanig ingenomen dat hij de IBW-directeur meegaf, om meer van dit soort ‘producten’ af te leveren. De SWM heeft in het afgelopen jaar 16 productiefaciliteiten van de Dienst Watervoorzing overgenomen. Volgens Oosterling wordt goed overwogen tussen het onttrekken van bronwater en oppervlaktewater. Om beide bronnen te preserveren, gaf hij alvast aan dat bronwater zo meteen zo goed als niet meer toegankelijk zal zijn voor particulieren. Daarvoor zal er binnenkort ook wetgeving worden gemaakt.
Artist denkt aan het continueren met procestechnologie dat zij alleen in het buitenland zou kunnen studeren. Oosterling maakte gebruik van de gelegenheid om Artist ondersteuning aan te bieden indien zij ervoor kiest om in het buitenland verder te studeren. Zij heeft haar studie binnen de geplande 4 jaren kunnen afronden. Guillermo Samson, directeur IBW, geeft aan dat er ruim 4 jaar terug is gestart met deze opleiding. Er werd vier jaar terug al voorzien dat er animo zou zijn voor deze opleiding. “Een echte goudopleiding bestond er niet. Wij hebben er toen op ingespeeld. Door de jaren heen zijn olie en water erbij gekomen. Misschien krijgen wij in de toekomst nog diamant erbij. Vele studenten zijn momenteel bezig met hun stages. Voor een groot deel valt nog een scriptie te schrijven”, stelt Samson, aangevende dat er nog meer opkomst is van dit soort ‘producten’. Tijdens de verdediging van de thesis, werd aan Artist opgemerkt, dat haar thesis in beginsel geen bachelor, maar een masterniveau thesis is. Mining & Resource Engineering is momenteel qua studentenaantal bij IBW de grootste opleiding.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!