Onderwijsminister bezoekt SPI

Let op: “Kies niet voor broeja”! Dit waren enkele van de bemoedigende woorden die minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWT en C) sprak richting studenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Dit vond afgelopen maandag plaats. Als uitvloeisel van een bewustwordingsactiviteit hebben de studenten van het afgelopen schooljaar vanuit de visie en de missie van de school slogans geformuleerd. De beste slogan is komen te staan op een bord die het doel en het bestaansrecht van het instituut aan de gemeenschap communiceert.
Voor de onthulling van dit bord werden de leraren en studenten toegesproken door SPI directeur Hortence Promes, die de aanwezigen wees op de noodzaak van doelgericht handelen in het leven en de inzet die nodig is om te komen tot goede resultaten. De minister motiveerde de studenten verder door ze erop te wijzen te letten op hun houding als aspirant onderwijsgevenden zodat hun omgeving met een positief blik naar hen zal kijken. Laat voorbeeldig gedrag zien, zodat niemand kan zeggen; ‘’loekoe a sma san wani tron juffrouw of a sma san wan tron meester’’.
‘’De Nieuwe leerkracht’’ zoals die nu op het instituut wordt opgeleid gaat uit van competentie gericht onderwijs, waarbij van de studenten wordt verwacht dat ze de verschillende vaardigheden die nodig zijn om in het beroep te functioneren, zullen ontwikkelen.
Nationaal Informatie Instituut

error: Kopiëren mag niet!