Vreedzaam zal vinger aan de pols houden bij Dalian IV

Jennifer Vreedzaam
Jennifer Vreedzaam
Als volksvertegenwoordiger uit het district Para vond Jennifer Vreedzaam de nieuwe ontwikkeling met Dalian IV een positieve start. Zij is tevreden met de tot nu toe verrichte werkzaamheden in haar thuisdistrict. “Para heeft economische activiteiten die op gang komen. Het toerisme komt heel goed op gang. In mijn resort is een aantal zaken van de grond gekomen. Denk aan 24 uur stroomvoorziening, infrastructuur etc.”, zegt Vreedzaam.
Voor verdere ontwikkeling van het district vindt Vreedzaam het daarom van belang dat de inspanningen met het project Dalian IV met open armen worden verwelkomd. “Wij timmeren hard aan de weg om inderdaad de infrastructuur te optimaliseren, zodat de nationale productie op gang komt. Ik wil graag dat de productie op gang komt, omdat het een boost zal zijn voor de economie. Wij moeten niet alleen kijken naar internationale zaken, maar ook naar hoe wij dingen moeten doen. Vreedzaam legt daarom de nadruk op particuliere initiatieven. Zij is blij dat de regering inziet dat infrastructuur een belangrijke voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Dalian IV is geschat op USD 235 miljoen. Er zal ongeveer 110 km aan wegen aangelegd worden. Er zullen minimaal 4 bruggen gebouwd worden. Gaandeweg zal er nog worden bekeken wat er nog moet worden opgenomen in het project. Om het Dalian IV project uit te voeren, heeft het ministerie zich versterkt met 2 directievoerders. De controlefactor van het ministerie (het Grondmechanisch Lab) zal samen met dit team de kwaliteit controleren van de geleverde werken. Vreedzaam zou ook geïnteresseerd zijn in de standaarden die moeten worden nageleefd om kwaliteit van het project te waarborgen. Ook met betrekking tot de begrotingen zal zij, samen met het parlement, volgens haar een vinger op de pols blijven houden.
Los van infrastructuur zijn er volgens Vreedzaam toch nog enkele bijzaken die in orde moeten komen. Tijdens de ceremonie voor het startsein van het Dalian IV project, heeft de volksvertegenwoordiger ook een aantal overbeladen trucks met houtblokken zien langsrijden. Dagblad Suriname heeft gedurende de ceremonie in totaal 5 houttrucks geteld. In reactie daarop geeft Vreedzaam de regering ook huiswerk mee om dit stuk binnen de transportsector te reguleren. “Ik vind het jammer dat wij dit nu pas moeten bedenken. Het is niet alleen zwaar materieel uit de houtsector, maar alle bedrijvigheid. Wij moeten nu overgaan tot bestemmingsplannen. Ik kijk uit naar de bestemmingsplannen voor industrieparken, toerisme en onze waterwegen. Ik kijk uit naar hoe het wegennet zodanig kan worden gemanoeuvreerd voor toerisme en bedrijvigheid”, aldus Vreedzaam.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!