“Burgers zijn ‘stil’ ondanks de prijzen in winkels niet stil staan”

Burgers zijn ‘stil’ ondanks prijzen in winkels niet stil staan”Onlangs heeft het brandstoftarief een piek bereikt van SRD 6.80 voor een liter ongelode benzine, terwijl een liter diesel thans SRD 5.78 bedraagt bij SOL. Deze moordende ontwikkeling heeft tot nog toe geen commotie veroorzaakt binnen de samenleving, alhoewel menigeen deze zoveelste verhoging als ondraaglijk ervaart. Vakbondsleider Wilgo Valies betreurt het dat de samenleving met lede ogen hiertegen aankijkt. “De prijzen in de winkels staan niet stil, het gaat steeds omhoog. De ontwaarding van de eigen munteenheid is dermate groot dat je ondanks de herwaardering niet vooruitgaat. Vooral de leerkrachten van de basisscholen hebben het minst ontvangen. Het wordt steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Als we onze salarissen omzetten in USD dan zijn we enorm achteruitgegaan in vergelijking met 10 jaren terug”, zegt vakbondsleider Wilgo Valies desgevraagd aan Dagblad Suriname.
Alhoewel er geen fysieke activiteiten merkbaar zijn vanuit de vakorganisaties voor het ombuigen van het beleid, blijft Valies erbij dat de gezamenlijke vakbeweging niet stil zal zitten. “Het is belangrijk dat wij aan de mensen voorhouden wat de reële situatie is. En aan de hand van hun respons zullen wij mogelijke stappen ondernemen, maar dat zal grotendeels afhangen van de mensen zelf.” Valies beklemtoont dat de participatie van de samenleving aan protestdemonstraties doorslaggevend is voor het slagen hiervan. “Wij ‘vechten’ niet om het ‘vechten’; we willen dat het beter gaat in Suriname, maar de mensen moeten ons het signaal geven dat zij het niet meer aankunnen. Het moet dus van beide kanten komen.” De vakbondsleider merkt op dat de burgers momenteel heel passief zijn. “We zijn bereid om te knokken voor een verandering, maar zonder de steun van de werkers gebeurt er ook niets”, aldus Valies.
KSR

error: Kopiëren mag niet!