Seminar on Ethnic Policy and Practice in China

Vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Natuurlijke Hulpbronnen hebben deelgenomen aan het “Seminar on National Ethnic Policy and Practice for Developing Countries” in Human, China. Van 4 tot en met 24 augustus hebben de ambtenaren lezingen en presentaties bijgewoond en veldbezoeken gebracht. In totaal waren er 61 deelnemers afkomstig Belarus, Indonesië, Myanmar, Afghanistan, South Sudan, Zambia, Zimbabwe, Uganda, Bosnië Herzegovina, Laos, Vietnam, Equador, Sri Lanka, Mauritius en Palestina.
Het geven van kansen aan etnische minderheden en hen uit de achtergestelde positie halen was centraal tijdens het seminar. China heeft 56 etnische groepen waarvan 55 etnische minderheidsgroepen (±9%) zijn. In China worden de etnische groepen onderscheiden naar hun taal, leefgewoonten, klederdracht etc. Het is voor China belangrijk dat alle etnische groepen een leefbaar en menswaardig bestaan hebben vandaar dat er gewerkt wordt om vooral de etnische minderheidsgroepen op te trekken. Het belangrijkste doel dat China op dit moment nastreeft is om in het jaar 2020 alle armoede uit hun land verbannen te hebben. Alle provincies waar de armoede reeds uitgeroeid is, helpen mee aan het realiseren van dit doel.
Suriname heeft niet zo veel etnische groepen maar het verschil tussen de groepen is duidelijk te zien.
De Surinaamse delegatie maakte een bijzondere indruk tijdens hun presentatie, omdat ondanks een klein bevolkingsaantal er toch sprake is van verschillende etnische groepen. Terwijl de andere landen het eigenlijk over één volksstam hebben. Onze diverse samenleving maakt ons land uniek. Tijdens de veldbezoeken werd duidelijk dat de etnische minderheden doen aan landbouw en handenarbeid. De landbouw wordt gestimuleerd doordat alles wat er verbouwd wordt, opgekocht wordt door de parastatalen, om verder gedistribueerd te worden naar alle andere actoren. Het proces van het planten tot de levering is in de puntjes geregeld. De Chinese markt voorziet in heel veel behoeften waardoor importeren van producten die zij zelf kunnen produceren zeer beperkt tot zelf onmogelijk is. De deelnemers spreken van een goed georganiseerd seminar en hebben meer inzichten kunnen krijgen op verschillende fronten die in Suriname weer overgedragen kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!