Wilgo Valies: “Wij willen ook gekwalificeerd kader op het Onderwijsministerie”

2Wij willen ook gekwalificeerd kader op onderwijsministerie!_Vakbondsleider Wilgo Valies merkt op dat de Onderwijsminister Robert Peneux zich ‘uitslooft’ om het Surinaams onderwijs te voorzien van gekwalificeerde leraren, terwijl de bekwame bemensing op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) veel te wensen overlaat. “Wij willen ook gekwalificeerd kader op onderwijsministerie! Als je op het ministerie ondeskundigen hebt die het onderwijs moeten beoordelen, hebben we vanzelfsprekend een groot probleem. Dus de minister moet eerst op het ministerie beginnen om orde op zaken te stellen”, beklemtoonde Valies woensdag tijdens de gezamenlijke persconferentie van de vakorganisaties.
Valies gaf voorts te kennen dat de minister compleet eraan voorbij gaat wat zich op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) afspeelt. “IOL is de plek waar de leerkrachten afgeleverd worden. Dus bij het IOL moet men beginnen met kwaliteitsverbetering; het duurt jaren voordat een student kan afstuderen.” De leraren moeten anno 2017, waar de wereld aanzienlijk gemoderniseerd is, met oude methoden lessen verzorgen. “Ook hiernaar moet er gekeken worden. In deze tijd moet men verder gaan dan alleen het plaatsen van een schoolbord en krijt.”
Voor de vakbondsleider is het overduidelijk dat de regering alles uit de kast haalt om het bestaansrecht van de vakbonden in gevaar te brengen. Daarnaast merkt hij dat de onderwijsgevenden flink bestraft worden voor het opkomen voor hun grondrechten. “Het gaat alleen maar om intimidatie; bij de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) zijn de meeste ontslagen geconstateerd.” Valies vindt het bespottelijk dat de Peneux de indruk wekt dat er leraren zijn die onbevoegd zijn om les te geven. Volgens de minister is een leraar bevoegd wanneer hij/zij dit middels een diploma kan aantonen. “Dit is pertinent niet waar; al die leerkrachten die ontslagen zijn, zijn bijna klaar met hun opleiding. De ene moet de thesis afronden en de andere de stage.” Om op een vwo-niveau onderwijs te kunnen verzorgen, dient een onderwijsgevende minimaal in het bezit te zijn van een LO-akte. “Wanneer een student op het punt staat om de studie af te ronden, kunnen we zonder enige twijfel aangeven dat hij/ zij het niveau van LO reeds heeft behaald.” Valies betreurt het dat het ontwikkelingskader, dat grotendeels uit hardwerkende vrouwen bestaat, op deze wijze wordt bejegend.
KSR

error: Kopiëren mag niet!