Ouderenzorg ook een probleem van de jeugd

Jabini en Bissessur tijdens hun presentaties
Jabini en Bissessur tijdens hun presentaties
Kenniskring hield op dinsdag 3 oktober een lezing over Ouderzorg met als gastsprekers Ernesto Jabini, directeur huize Ashiana, en Sekhar Bissessur, advocaat tevens voorzitter van Nehob Nederland. Jabini gaf inzicht in de doelstellingen en realisaties van huize Ashiana in ouderenzorg.
Bissessur ging in op de wijze waarop zijn organisatie ouderenzorg in Nederland heeft aangepakt voor haar doelgroep. Hij sprak over het model van ouderenbonden in Nederland, dat veel effectiever is bij het uitoefenen van invloed op beleid. Bissessur: “Er moet een organisatie zijn die druk moet uitoefenen op beleid.” Zijn organisatie bestaat uit meer dan duizend leden, die hun contributie (10 Euro per maand) op tijd betalen. In ruil daarvoor zorgt de organisatie voor behartiging van belangen van haar leden, voorlichting en een zekere mate van zekerheid in ouderdom. Echter benadrukt Bissessur dat het van belang is om ook in dit onderwerp, het beginsel van preventie mee te nemen, in de zin van het zoveel als mogelijk uitstellen van ouderdomsklachten. Jabini ondersteunde deze gedachte van Bissessur. Hij onderkent ook dat het de huidige jeugd is die vooral doordrongen moet zijn van dit belang. Uiteindelijk belandt een ieder (die het wel haalt) in de bejaardenzorg. “Ik heb opgemerkt dat de jeugd niet bewust is van het belang. Ik denk dat wij meer voorlichting moeten geven aan de mensen over waarom het van belang is. Op een dag wordt men ook oud en belandt men ook in dit probleem. Voorlichting om de huidige problemen op te lossen, zodat wanneer wij ouder worden, wij goede oude dagen kunnen hebben”, meent Jabini.
Ook het model van een bond voor ouderen vindt Jabini een idee waar er in Suriname zeker naar gekeken moeten worden. “Zoals wij een bond hebben voor gepensioneerden, kunnen wij ook een bond hebben voor ouderen. Die zou ook een goede samenwerking kunnen hebben met de overheid. De overheid zou dan ook een aanspreekpunt hebben. Door goede communicatie tussen partijen kunnen ook nieuwe ideeën en plannen worden verwerkt om noden van bejaarden op te lossen”, stelt Jabini.
Er is flink gediscussieerd over de plus- en minpunten in ouderenzorg in Suriname. Ook het aanwezige publiek was spontaan met opmerkingen en vragen over het beleid rond ouderenzorg in Suriname.
Jabini stelt dat er hard aan de weg getimmerd wordt om beter beleid te ontwikkelen voor de bejaardenzorg. Ashiana is zelf al begonnen met een aantal projecten. Na de uiteenzetting van de projecten, kreeg het tehuis ook de complimenten van een deel van het aanwezige publiek. Enkelen gingen verder door voor te stellen dat het model van Ashiana ook elders in het land toegepast kan worden. Hier kijkt ook het ministerie van Sociale Zaken mee. Voor Jabini is ouderenzorg maar een probleem waar er hard aan gewerkt moet worden. Een moeilijk op te lossen probleem is het niet.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!