Bustarieven met 35 cent verhoogd

Bustarieven met 35 cent verhoogdDe Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) heeft de algemene ledenvergadering (alv) op de hoogte gesteld dat na langdurig onderhandendelen met de regering over de aanpassing van de bustarieven, partijen zijn gekomen van SRD 1,50 op SRD 1,85 voor Paramaribo en omgeving. De tarieven van de overige trajecten worden verhoogd met 23%. De brandstofcompensatie wordt zonder verhoging gehandhaafd.
Na 2 maanden weer onderhandelen
De regering wilde de brandstofcompensatie stopzetten, maar dat zou met zich meebrengen dat de passagiers een heel hoog tarief te betalen zouden krijgen. De regering heeft lang zitten drammen om het tarief maar met 10 cent te verhogen, maar moest uiteindelijk het absurde daarvan wel toegeven. De tariefsaanpassing en compensatie zoals die nu zijn afgesproken, zullen tot juni gehanteerd worden. Daarna komen partijen weer bij elkaar om te onderhandelen hoe verder te gaan.
Suraj Sahadewlal van actiegroep niet toegelaten tot de alv
Er heerste een gespannen sfeer voor en tijdens de alv. Het wemelde er van stevig gebouwde professionele bewakers om de persoonlijke veiligheid van het bestuur, indien er zich calamiteiten zouden voordoen, te garanderen. De trekker van de actiegroep binnen de PLO, Suraj Sahadewlal, en enkelen van zijn medestanders werden niet tot de vergadering toegelaten. Dat bracht voor en tijdens de vergadering herrie met zich mee. Aanhangers van het bestuur zorgden voor tumult, teneinde de oppositie binnen de organisatie te overstemmen. De vergadering had een grimmig verloop. De bewakers omringden sprekers die aan het woord kwamen en neigden naar de actiegroep, hetgeen merkbaar intimiderend werkte. Bij de stemming over het al dan niet accepteren, vroeg de voorzitters ‘wie is er mee eens?’. Een deel van de zaal stak zijn vingers op. Waarna de voorzitter het tarief als aangenomen beschouwde. Er werd nooit gevraagd ‘wie is tegen?’. De vraag welk tarief de PLO meenam naar de onderhandelingstafel werd niet beantwoord. Er werd op meerdere vragen niet ingegaan. Voorzitter Magadewsingh zei die niet te zullen beantwoorden, omdat hij die niet belangrijk vindt.
Een kinderhand is gauw gevuld
Bushouders die meegaan met het optreden en eisen van de actiegroep zeggen dat geen enkele bushouder tevreden is over het resultaat van de onderhandeling met de regering. De aanwezige bushouders en chauffeurs accepteerden de voorlopige tariefsaanpassing vanwege de financiële benauwdheid waarin zij verkeren. De zaal sprak de vrees uit dat na de tariefsaanpassing niets en niemand de regering kan beletten om nog meer belastingverhogende maatregelen, zoals de government take door te voeren en niets en niemand is in staat daar iets tegen te doen vanwege de rigoureuze houding van de machthebbers.
HD

error: Kopiëren mag niet!