Financiële middelen Spaar- en Stabilisatiefonds opgesoupeerd

Het parlement geeft hoge prioriteit aan de instelling van een Spaar- en Stabilisatiefonds (Sovereign Wealth Fund). Tijdens een openbare commissievergadering dinsdag gaf assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan dat zij hoopt deze wet van de week af te ronden. Deze wet is nodig om meevallers uit de minerale sector opzij te zetten voor moeilijke tijden. De behandeling en aanname van deze wet is een van de verplichtingen die Suriname met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft afgesproken. Volgens commissielid Asiskumar Gajadien (VHP) is de instelling van dit fonds al jaren als beleidsinstrument door de regering gebruikt om een betere rating van internationale instellingen te krijgen. “De komst van de Sovereign Wealth Fund en de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) zijn zaken die de regering enkele jaren terug ook zou invoeren. Het zijn allemaal zaken die steeds maar werden voorgehouden. Uiteindelijk is de regering na vier jaren toch door de mand gevallen”, stelde de politicus. Volgens de parlementariër heeft de regering gefaald door al deze zaken en het fonds in te stellen in een periode waar deze hard nodig was. Dit is nu ook duidelijk te zien in de slechte recente ratings van kredietbeoordelaars. Hij vraagt zich af of de gereserveerde middelen voor dit fonds anno 2017 nog beschikbaar zijn. “Zijn deze inmiddels al gebruikt? In de overzichten van de Centrale Bank van Suriname zie ik de middelen niet meer. De middelen zijn opgesoupeerd”, aldus Gajadien. De VHP’er benadrukte dat de president in 2013 had aangegeven alvast een bedrag van tussen de USD 10 en 15 miljoen ter beschikking te stellen voor dit fonds.
Niet duidelijk binnen hoeveel tijd fonds kan worden gecreëerd
Gajadien voerde aan dat binnen het ontwerp nergens is aangegeven binnen hoeveel tijd zo een Spaar- en Stabilisatiefonds kan worden gecreëerd, na de aanname en afkondiging van deze wet. Daarnaast ontbreekt een langtermijnvisie over waar wij als land naar toe willen met zo een fonds. “Welke middelen willen wij onmiddellijk reserveren? Hoe willen wij bijdragen aan de 3 doelstellingen als wij binnen 10 jaren een fonds willen hebben van USD 1 miljard?” Hij ziet graag een projectie van de moederbank voor de komende 5 tot 10 jaren. Hij pleit voor een gedisciplineerd systeem als dat van Trinidad & Tobago, waar middelen kunnen worden onttrokken, maar dat het hoofdbedrag nooit minder dan een miljard wordt.
Aflossing schuld USD 2.5 miljard komende 10 jaren
Volgens Gajadien zit Suriname momenteel in een groot probleem waar het land met een kleine economie zit met een schuld van USD 2.5 miljard. Hij vroeg de aanwezige Financiënminister Gillmore Hoefdraad naar een matrix met rentes en aflossingen van schulden, die de komende 10 jaar moeten worden afgelost en wat de verdiensten zullen zijn in deze periode.
Meer wetten door IMF geëist
Naast deze wet heeft het land zich gecommitteerd om enkele andere wetten in orde te maken. Het gaat om de Wet op Public Financial Management. Deze wet moet ervoor zorgen dat het begrotingsproces wordt verbeterd (eind juni 2017 moet het naar DNA). Op Financiën moet er een inkoopafdeling komen, waardoor kosten worden bespaard (eind juni 2017). De wet op BTW wordt op 1 januari 2018 geïntroduceerd. Het zwaartepunt komt te liggen bij betalen van belasting bij aanschaf van producten. De wet moet volgens afspraak eind september 2017 naar het parlement. Een andere versie van het ontwerp voor de Spaar- en Stabilisatiefonds was in 2013 aan het college aangeboden ter behandeling. Na een intensieve behandeling werd die ontwerpwet ingetrokken door de toenmalige regering Bouterse-Ameerali voor aanpassing, waarna deze tenslotte weer aan het parlement is aangeboden.
FR

error: Kopiëren mag niet!