Geen wijzigingen rond tijden en ophaaldagen vuilophaal in Suriname

Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten aanzien van vuilophaal voor wat betreft de ophaaldagen en de tijden. Als een bepaalde aannemer niet in staat is, het kan zijn vanwege een overmachtssituatie, om het vuil op te halen op een bepaalde dag, kan het zo zijn dat het vuil in dat gebied blijft liggen. “Er zijn echter richtlijnen waarbij een aannemer in geval van een overmachtssituatie er wel voor moeten zorgdragen dat het vuil de volgende dag zeker opgehaald wordt of dat een derde aangehoord wordt om deze op te halen. Maar dat is iets dat niet vaak gebeurt”, zegt Claudia Maatsen, hoofd van dienst Vuilophaal en Vuilverwerking.
De dienst Vuilophaal en Vuilverwerking, die valt onder het ministerie van Openbare Werken en Transport, zorgt voor de controle ten aanzien van vuilophaal. De controle kan echter niet voor 100% uitgevoerd worden vanwege de vele wijken en de uitgestrektheid van de gebieden. Er moeten ongeveer 70 wijken aangedaan worden. “Het noorden bijvoorbeeld wordt begrensd door de Kwattaweg en begint vanaf de Vierde Rijweg tot Leonsberg. Dit gebied is zeer uitgestrekt om te controleren. Maar er is altijd een samenspel met burgers, die kunnen aangeven waar iets mis gaat waardoor de dienst daar kan controleren”, zegt Maatsen. “We hebben een klachtenlijn 462445. Dus als er klachten zijn, kan men ons bellen tot 10.00 uur ’s avonds.” Er zijn signalen gegeven vanuit de samenleving als zou in bepaalde gebieden de vuilniswagen gewoon het vuil laten liggen en langs rijden. Maatsen geeft aan dat sommige mensen meer dan huisvuil aanbieden. “ Er mag alleen huisvuil aangeboden worden dat bestaat uit keukenresten, huishoudelijk vuil en of gras of bladeren. Wanneer het gaat om zwaar materiaal, zoals ijskasten, meubilair, takken, hout, autobanden en of bouwvuil mag dat niet aangeboden worden en zal het ook niet opgehaald worden. In zo’n geval wordt de mensen voorgehouden het zelf af te voeren.”
Vuilophaal geschiedt optimaal
Tot op dit moment zijn er geen gebieden waar er geen vuil opgehaald wordt. Zodra er nieuwe projecten ontstaan, worden die meegenomen binnen het werkgebied. Stel dat er bij de aanbesteding nog geen huizen gebouwd waren, maar na een jaar zijn er 50 huizen. Het kan dat bij de verdeling van de wijken de nieuwe wijk niet is opgenomen in de aannemer zijn gebied. De aannemer wordt naderhand uitgenodigd tijdens een informatiedag en aangegeven wat tot zijn nieuw werkgebied gerekend wordt. Vuilophaal geschiedt in heel Paramaribo en geheel Wanica. In het noorden, dat begrenst wordt met de Kwattaweg, wordt er op de maandag en donderdag opgehaald. Op de grens vanuit de Kwattaweg richting het Saramaccakanaal en een stukje van Nieuwweer wordt er op de dinsdag en de vrijdag opgehaald. Het Saramaccakanaal tot Santigron begrenst aan de Surinamerivier en een stukje van Pomona wordt er op de woensdag en zaterdag opgehaald. “We doen een beroep op de mensen van deze gebieden hun vuil vanaf 17.00 uur te plaatsen. Als de vuilniswagen om 18.30 uur langs is gegaan, moet men het vuil daarna niet meer plaatsen. Hierdoor kunnen de zakken niet vernietigd worden door zwerfhonden, waardoor het gebied netjes blijft.
De dienst Vuilophaal en Vuilverwerking is momenteel bezig met voorlichting met de ressortraden van Latour, omdat er achter Ephramzegen, te Goede Verwachting illegaal vuil gedumpt wordt. Men zal samen met de ressortsraden op pad gaan om voorlichting te geven in de buurten.

error: Kopiëren mag niet!