Essed verwacht tegenreactie verdachten 8 december

Essed“De rechtstaat Suriname heeft gewonnen.” Dit benadrukte Hugo Essed, procesgemachtigde van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces, tegenover journalisten. De Krijgsraad oordeelde gisteren dat het strafproces tegen hoofdverdachte Bouterse, nu president, en de 25 andere medeverdachten normaal zal worden voortgezet. Essed verwacht zeker een reactie vanuit de zijde van de hoofdverdachte ‘die ook over machtsmiddelen beschikt en in de afgelopen periode duidelijk getoond heeft deze in te kunnen zetten’. De advocaat wenst niet te speculeren over machtsmiddelen die eventueel kunnen worden gebruikt. Eén van deze machtsmiddelen is ook het uitroepen van de noodtoestand. Essed spreekt alleen de hoop uit dat de reactie één zal zijn bestaande uit rechtsmiddelen. De procesgemachtigde benadrukte dat Bouterse en de overige verdachten over voldoende rechtsmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering beschikken om deze zaak aan te vechten. Wat dit betreft hebben de advocaten van de verdachten werk om deze rechtsmiddelen uit te zoeken. Voor de advocaat ‘moet een ieder die een moord gepleegd heeft, worden gestraft’. ‘Het maakt niet uit of het gaat om een president of een timmerman. Zodra één of meerdere personen zich hieraan kunnen onttrekken, is er geen sprake van een rechtsstaat, maar een machtstaat. Als Bouterse wordt veroordeeld, kan hij in beroep gaan bij het Hof van Justitie. Als hij ook daar veroordeeld zou worden, dan moet de straf over hem toegepast worden’, aldus Essed.
Uitspraak moet komen
Op 9 februari houdt de auditeur-militair zijn requisitoir in de burgerkamer. In deze kamer, met drie burgerrechters, staan naast Desi Bouterse ook terecht Arthy Gorre, Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk. Essed verwacht geen uitspraak op deze dag, omdat de advocaten van alle verdachten hierna nog aan het woord moeten komen. Essed benadrukte dat het niet houden van een requisitoir door de auditeur-militair geen beletsel is om tot een uitspraak te komen. In zo een geval zal het strafproces normaal worden voorgezet en zal de Krijgsraad dan zelf op basis van gevoerde bewijsmiddelen ter terechtzitting een oordeel vellen .
Rechterlijke macht heel slecht behandeld
Essed heeft geen goed woord over voor de manier waarop de president en minister van Justitie en Politie in de afgelopen periode om zijn gegaan met de rechterlijke macht. Zo is de rechterlijke macht ervan beschuldigd wetten met voeten te treden en is zij zeer stiefmoederlijk behandeld. “Dat is de zwaarste beschuldiging die je kunt krijgen als rechter. Het wordt ook door velen gezien als intimidatie”, stelde de advocaat. Hij benadrukte dat de rechterlijke macht in de Republiek Suriname is begonnen als een onafhankelijke rechterlijke macht en als deel van de trias politica als een volledig onafhankelijke macht beschouwd moet worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!