Rust roest

Het springen van de waterdam van de Klaverbladmijn aan de Surinamerivier is besproken in De Nationale Assemblee. Suralco werd onomwonden als boosdoener gekwalificeerd en is door het hoge college van staat alvast verantwoordelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade. Dat DNA de Suralco voorshands heeft veroordeeld, wordt als misplaatst beschouwd door kenners van de bauxietindustrie. Dagblad Suriname stak de voelhorens uit om te weten hoe het met de zaak is gesteld. “Een onderbouwde zakelijke opstelling zou de volksvertegenwoordiging sieren, in plaats daarvan worden allerlei beschuldigingen en verwijten geuit en wordt de Suralco emotioneel veroordeeld. Om daarna aan te halen dat er onderzocht zal worden wat er gebeurd is”, was de eerste opmerking die tijdens het naspeuren gehoord werd.
BHP Billiton liet de dam aanleggen
Deskundigen die de aanleg van de Klaverbladmijn van dichtbij hebben meegemaakt, hebben te kennen gegeven dat de dam in de beginjaren 2000 met ‘oerdegelijke’ Nederlandse kennis en deskundigheid door BHP Billiton werd aangelegd om het mijnen van bauxiet mogelijk te maken. Bij het vertrek uit Suriname heeft de Billiton haar bauxietoperatie overgedragen aan de Suralco. Suriname was partij bij de overdracht, de bepalingen in deze overeenkomst zullen bekeken moeten worden. Was Klaverbladmijn ten tijde van de overdracht nog steeds productief? Werd het daarom teruggeven aan de Staat Suriname? Of werd het overgedragen aan de Suralco als ontginningsgebied? Er is veel niet bekend van de clausules. In de overeenkomst komen de kleine letters nog bij kijken.
Door de regering gevoede misplaatste nationalistische sentimenten
Het zou volgens insiders voor een belangrijk deel liggen aan de ongenuanceerde opstelling en uitlatingen van Suriname, die de Alcoa ertoe hebben gedreven de brui te geven aan de bauxietindustrie in Suriname. De Alcoa zou er moe van zijn om met de door de regering gevoede misplaatste nationalistische sentimenten de publieke opinie tegen de Suralco te mobiliseren vanwege politieke reden.
Gedraai en getreuzel
Het wordt niet uitgesloten geacht dat het gedraai en getreuzel rond de onderhandelingen over de toekomst van de bauxiet/aluinaarde-industrie er mede de oorzaak is van het springen van de Klaverbladmijndam. Rust roest, ingenieurswerken eisen degelijk gebruik, controle en onderhoud. De Suralco heeft de bedrijfsactiviteiten al geruime tijd stopgezet. De fabrieken, werkplaatsen en ingenieurswerken liggen te roesten, terwijl de onderhandeling zich voortsleept. Het is niet denkbeeldig dat de waterwegen, de toevoer en afvoer van het water achter de dam verstopt zijn geraakt, al dan niet door handelen van derden die door het gebied trekken en er activiteiten ontplooien die funest zijn voor het evenwicht in het gebied. De Klaverbladmijn-kwestie geeft onder andere aan dat het zaak is dat de onderhandeling met Alcoa zo spoedig mogelijk wordt afgerond op basis van de letter en de geest van de in het verleden gesloten overeenkomsten.
HD

error: Kopiëren mag niet!