Dwarka: “Geen ruimte voor politieke agenda’s binnen vakbeweging”

“Het gaat om een legitieme strijd van de leerkrachten”, zegt vakbondsleider Dayanand Dwarka aan Dagblad Suriname. De vakcentrale C-47 besloot vrijdagochtend via een motie tijdens een ‘Assemblee van de Arbeid’ de actie van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) ook te ondersteunen. Vandaag zullen kaderleden, bestuursleden en shopstewards van de lidbonden van de vakcentrale in de protestactie participeren. Dwarka, die met 3 lidbonden aangesloten is bij de vakcentrale, heeft ook zijn goedkeuring verleend aan deze motie. Hij vindt het jammer dat de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (Fols) afwijkend gedrag vertoont met de overige leden van C-47. Terwijl de BvL en de ALS de leerkrachten hebben opgeroepen om zich elke stakingsdag om 8.00 uur aan te melden bij Theater Unique, roept Fols-president Marcelino Nerkust onderwijsgevenden op om normaal les te verzorgen. Dwarka vindt dat vakbondsleiders geen ruimte moeten geven aan politieke partijen om hun agenda te brengen op de agenda van de vakbeweging wanneer het gaat om principiële belangen van werknemers.
Eenheid binnen vakbeweging nodig
Tijdens de vergadering afgelopen vrijdag zijn de verdeeldheid binnen de vakbeweging en het afwijkend gedrag van de Fols ook aan de orde geweest. Daarbij is duidelijk opgeroepen te geraken tot een eenheid. “Zolang we mensen hebben die zich op basis van hun eigen aspiraties, verborgen agenda’s en persoonlijke belangen laten leiden en de verdeeldheid brengen in de vakbeweging, dan kunnen wij allen niet verantwoordelijk gesteld worden voor die verdeeldheid. Wij smachten naar die eenheid om de positie van de vakbeweging sterker te maken”, aldus Dwarka. De vakbondsleider benadrukt dat het aan de mensen ligt die de politiek de gelegenheid geven om hun invloed te vergroten binnen de vakbeweging.
Vakbeweging heeft lange strijd geleverd voor verworvenheden
Dwarka vindt dat de vakbeweging zonder meer niet kan toestaan dat de overheid als grootste werkgever overeenkomsten met werknemersorganisaties niet uitvoert dan wel eenzijdig daarin veranderingen aanbrengt, zonder vooraf enig overleg daarover te voeren. “Wij kunnen dit niet hebben. Een overeenkomst strekt partijen tot wet. Beide partijen moeten dat naleven. Wij hebben een te lange strijd geleverd voor deze verworvenheden en wij kunnen dit zonder meer niet uit handen geven. Als de regering als grootste werkgever dit gedrag vertoont, dan kunt u begrijpen wat er kan gebeuren op bedrijfsniveau. Uiteindelijk krijg je dan chaos en anarchie in het land”, aldus Dwarka. Hij vindt dat de onderwijsgevenden naast het verbeteren van hun financiële positie ook gaan voor de erkenning van de verworvenheid van de vakbeweging.
FR

error: Kopiëren mag niet!