Terrein politiebureau Geyersvlijt opgeschoond

Terrein politiebureau Geyersvlijt   opgeschoond (2)
Terrein politiebureau Geyersvlijt   opgeschoond (1)Suriname zit momenteel in de kleine regentijd. De regenperiode zorgt vaak voor wateroverlast vooral als lozingen vervuild en dichtgegroeid zijn. Een goed moment dus om de rioleringen weer op te schonen. Op de politiepost te Geyersvlijt werd juist dat gedaan. Een oplettende burger maakte vervolgens melding van dat het terrein van het politiebureau opgeschoond werd door medewerkers van Openbaar Groen. Men was druk bezig vanaf 09:00 uur met een schoonmaakploeg het wied op het terrein te verwijderen. De drukte op het terrein van de politiepost is bekend door de vele auto’s die daar staan. De burger die een buurtbewoner is, geeft aan dat die toevallig weet dat men aldaar last had van een rattenplaag. Na navraag gedaan te hebben heeft deze burger vernomen dat Openbaar Groen maatregelen zal treffen om deze te bestrijden. Ook heeft hij zich laten vertellen dat de verstopte riolering opgeschoond zal worden. Deze burger zegt blij te zijn met de activiteiten. “Een politiepost is ook een afbeelding van de samenleving en behoort netjes te zijn. Het terrein was behoorlijk overwoekerd door gras en zag er verwaarloosd uit. Het is goed dat men deze opruimt, vooral hoe het regenweer aanhoudt”, aldus de buurtbewoner.
Januari is één van de koelste maanden
Volgens Sukarni Sallons, hoofd van het Meteorologische Dienst, is de kans dat het elke dag regent nagenoeg groot gezien we in de kleine regentijd verkeren. “We mogen buien verwachten op sommige plaatsen en in de vroege ochtend krijg je in sommige gebieden nevelig mist. Januari staat volgens de statistieken bekend als één van de koelste maanden”, aldus Sallons. De kleine regentijd is in december van het vorig jaar gestart en zal doorgaan tot begin februari. Een proces van stabilisatie legt beperkingen aan de ontwikkeling van neerslag voornamelijk boven het kustgebied. Een groot deel van ons land blijft droog, terwijl lichte buien op sommige plaatsen zullen optreden. De windsnelheid varieert tussen 0 en 20 km per u. Kort voor en tijdens buien treden er sterke windstoten op. Tijdelijk wijdverspreide regenbuien treden vooral in de middag en avond op. Op sommige plaatsen duurt het tot na middernacht. Om en bij in de tweede week van februari zal de kleine droge tijd zich aandienen. Vooralsnog kunnen we volgens het seizoen meer neerslag en hoge temperaturen verwachten dan normaal.

error: Kopiëren mag niet!