Ontmoeting met past life therapie en met jezelf

De inmiddels 84-jarige Van der Maesen voor het congrescentrum na de uitreiking van de medaille als Officier in de Ere-Orde van de Palm, 23 november 2016, voor zijn verdiensten inzake de vestiging en ontwikkeling van past life therapie in Suriname
De inmiddels 84-jarige Van der Maesen voor het congrescentrum na de uitreiking van de medaille als Officier in de Ere-Orde van de Palm, 23 november 2016, voor zijn verdiensten inzake de vestiging en ontwikkeling van past life therapie in Suriname
Onder auspiciën van de Stichting Palither zal dr. Ronald van der Maesen (psycholoog) wederom een cursus verzorgen, samen met vakgenoten uit Suriname. In de periode van 18 februari tot 25 maart zijn 6 zaterdagen gereserveerd voor een cursus, die de deelnemers vertrouwd maakt met de beginselen van past life therapie, maar ook inzicht geeft in zichzelf. De cursus is gebaseerd op de inhoud van 2 door Van der Maesen geschreven boeken, die in 2010 werden gepubliceerd. De cursisten, die de boeken bij hun inschrijving ontvangen, maken kennis met past life therapie (PLT) en worden wegwijs gemaakt in de theorieën van de auteur over ziel, geest, intuïtie e.a. spirituele onderwerpen, over het onderscheid tussen emoties en gevoelens en tussen gebeurtenissen en ervaringen. Hij verzorgt sinds 1998 in ons land opleidingen tot past life therapeut en cursussen over persoonlijke groei en persoonlijkheidsontwikkeling.
Oudere Surinamers kennen Van der Maesen als assurantiemakelaar in de jaren ’60 en ’80, als regisseur van enkele toneelstukken bij Mamio en als penningmeester van de VOS (Officiers Sociëteit). Ook nam hij in 1980 het initiatief tot de oprichting van een stichting voor opleiding van assurantie medewerkers en droeg daarmee bij aan hun vakontwikkeling door les te geven en hen de kans te bieden een diploma algemene assurantiekennis te behalen. Hij beëindigde zijn verzekeringsloopbaan op 56-jarige leeftijd, volgde een opleiding tot reïncarnatie-therapeut en studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Op een aantal onderzoeken naar het effect van genoemde therapie (waarvan een in Suriname) promoveerde hij op 73-jarige leeftijd in Utrecht. In december 2015 werd hem door de Stichting Adhin de Vedantaprijs 2015 toegekend. In november 2016 ontving hij opnieuw een onderscheiding en werd hij benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Palm (zie ook foto).
Publieksboeken
In zijn boek ‘Terugkeer van de Ziel’ verdedigt hij de stelling dat mensen met psychische, maar ook met chronisch fysieke problemen een veel betere kans maken op herstel als huisartsen en specialisten past life therapie (PLT) serieus zouden nemen. Het chronische karakter van het probleem, zoals dat vaak het geval is bij huidproblemen, migraine, onderrugpijnen e.a. geeft al aan dat de reguliere gezondheidszorg onvoldoende hulp kan bieden. Volgens de auteur beperkt men zich gewoonlijk tot louter symptoombestrijding, zonder toe te komen aan de basis van het probleem: de oorzaak ervan. PLT is daarin gespecialiseerd door uit te gaan van de gedachte dat veel gezondheidsproblemen een psychische component hebben. En door niet a priori uit te sluiten dat die component een verbinding kan hebben met een traumatiserende gebeurtenis in de vroege jeugd of in het verre verleden. In zijn boek ‘Ontmoeting met Reïncarnatietherapie’ laat de auteur de lezer kennis maken met de beginselen van PLT. Hij geeft in zijn boek een veertigtal cases van veel voorkomende problemen en schetst de inleidende behandeling daarvan.
De cursus
Tijdens de eerste zaterdag (18 februari), een gehele dag (van 08.30 tot 15.30 uur), wordt door Van der Maesen een inleiding gegeven over eerder genoemde onderwerpen (ziel, intuïtie e.a.) en wordt met elkaar kennis gemaakt en samen geluncht. Ook zullen cursisten in groepsdiscussie van gedachten wisselen over de vraag: waartoe zijn wij op aarde. Op de daarop volgende (halve) zaterdagen (08.30 – 12.30 uur) komen onderwerpen aan de orde, zoals een vierdimensionaal mensbeeld, al dan niet verbroken verbindingen in onszelf, met anderen en met diverse zogenoemde levensdomeinen. Ook worden modellen aangereikt die de cursist leren beter en vruchtbaarder te kijken naar zichzelf en eigen gedrag, naar de manier van denken, verlangens, twijfels en angstgevoelens, zoals door spiegelen, schaduw en projectie. De lessen 4 t/m 6 worden verzorgd door een ervaren Surinaamse past life therapeute en zijn gereserveerd voor informatie over PLT, demo’s van het intakegesprek en sessies. Ook wordt ruime aandacht besteed aan het verschijnsel entiteit aanhechting: vreemde energie die mensen in hun functioneren ernstig kunnen hinderen. Meer informatie over de cursus is te vinden op www.palither.webs.com.

error: Kopiëren mag niet!