Inzaaiperiode niet haalbaar

“De agrarische sector in het district Nickerie wordt nog steeds verwaarloosd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het lijkt alsof LVV geen belangstelling heeft voor Nickerie.” Dit zegt parlementslid Jitendra Kalloe van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) aan Dagblad Suriname. Ondanks de vele aanbevelingen vanuit diverse bedrijfslevensorganisaties om aandacht te besteden aan de productiesector in Suriname, wordt er hieraan voorbijgegaan.
Volgens Kalloe zijn er in Nickerie ongeveer 1200 huishoudens, die actief bezig zijn met rijstteelt. De rijstboeren aan de rechteroever van de Nickerierivier (Wageningen) hebben een tekort aan water, als gevolg van het niet optimaal functioneren van de waterpompen van de Stichting Machinale Landbouw (SML). De rijstboeren hebben tot en met 15 januari 2017 de gelegenheid om in te zaaien. Door de ontstane situatie is het niet haalbaar om deze streefdatum te halen. “Als men buiten het reguliere schema inzaait, is het op verantwoordelijkheid van de desbetreffende rijstboer. Daarom moet het ministerie van LVV erop toezien om zo snel als mogelijk de waterpompen gereed te maken”, aldus Kalloe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: