Moestadja en VSB praten over arbeidsverhoudingen in relatie tot huidige situatie

V.l.n.r.: Marlon Telting, Mervel Kotzebue, Wilfred Baldew, Steven Mac Andrew (directeur VSB), Bryan Renten (voorzitter VSB), minister Soewarto Moestadja, Firosh Abdoelaziz (adviseur), Jimmy Belfor (directeur Arbeid) en Imro Smith (hoofd Voorlichting)
V.l.n.r.: Marlon Telting, Mervel Kotzebue, Wilfred Baldew, Steven Mac Andrew (directeur VSB), Bryan Renten (voorzitter VSB), minister Soewarto Moestadja, Firosh Abdoelaziz (adviseur), Jimmy Belfor (directeur Arbeid) en Imro Smith (hoofd Voorlichting)
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid en het nieuw bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onder leiding van Bryan Renten hebben bij een kennismaking van gedachten gewisseld over onder andere de arbeidsverhoudingen in relatie tot de huidige economische situatie. Bij deze gelegenheid is gebleken dat de huidige situatie een negatieve impact kan hebben op de bestaande arbeidsverhoudingen. Omdat werknemers steeds meer vragen naar een inflatiecorrectie kunnen de arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan. Bepaalde bedrijven staan voor een dilemma, omdat ze hun werknemers wel degelijk tegemoet willen komen, maar als gevolg van de situatie ook zelf zitten met hoge exploitatiekosten. Dit leidt veelal tot spanningen en conflicten in bedrijven. Om te voorkomen dat deze conflicten uitmonden in eventueel ongewenste landelijke arbeidsonrust, vinden partijen dat zo spoedig mogelijk op macro-economisch niveau een bevredigend evenwicht wordt gevonden voor zowel de overheid, het bedrijfsleven als de loontrekkers, die allen gebukt gaan onder de huidige economische situatie. Zowel Moestadja als de VSB beseffen dat het proces van stabilisatie en herstel van de economie gepaard zal gaan met pijn en moeite.
Partijen delen de opvatting dat uit solidariteit met alle loontrekkers en bedrijven, en in het belang van harmonisatie van de arbeidsverhoudingen, het toekennen van inflatiecorrecties in samenhangend verband met het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering zal moeten geschieden. Om te komen tot de gewenste macro-economische situatie ziet de VSB graag dat sociaal dialoog binnen de bestaande overleginstituten wordt geïntensiveerd. Ten aanzien van haar participatie in het Tripartiet Overleg vindt de organisatie dat de richtlijnen van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot de vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers in acht moeten worden genomen. In het belang van de macro-economische stabiliteit en herstel is ze niet tegen innovatie van het Tripartiet Overleg (TO). Ze suggereert zelfs om in het belang van macro-economische overwegingen het TO te vernieuwen in een overleg met een multipartiet karakter, waarbij ook organisaties kunnen worden opgenomen die niet perse vertegenwoordiger hoeven te zijn van werkgevers of werknemers. Moestadja rekent op de participatie en constructieve bijdrage van alle sociale partners in de overleginstituten in het belang van factor arbeid tegen de achtergrond van de huidige situatie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: