Bestuurders denken in termen: Wij zijn slim en zij zijn dom

Jarenlang is onze samenleving op zoek gegaan naar highs (vooruitgang) op het gebied van kunst, sport, productie, infrastructuur, inkomen, studieprestaties en betere organisaties en een betere inrichting van het land. Soms hebben wij die kunnen vinden waardoor de hoop hoopgevend was. De duurzaamheid van deze hoop blijkt nu in de meeste gevallen van korte duur te zijn geweest.
Op dit moment zijn er diverse gevaren die op ons afkomen. Vele van deze gevaren zijn duidelijk ‘homemade dangers’ die wij als volk op mijlen afstand als ongewenst hadden moeten bestempelen. De overspoeling van ons als gemeenschap door zoveel lows op allerlei gebieden is ondragelijk. Deze lows zijn ondermeer, de vernietiging van ons inkomen en pensioenen, onzekerheid bij jongeren met betrekking tot studiemogelijkheden en werkgelegenheid, slechte sportprestaties, armen die steeds armer worden, stijging en verruwing van de criminaliteit en tekenen van faillissement van de politiek. Deze lows die door een klein groepje ‘gridimans’ over ons heen worden gespoten moeten wij typeren als bewuste gemeenschapswurging. Dit groepje was zich er terdege van bewust wat de gevolgen vanuit hun ‘gridi’ (gierigheidconceptie) zouden zijn van handelingen die zij hebben gepleegd en nog steeds plegen. Zij kennen geen genade met de samenleving, zij pretenderen ‘konimans’ te zijn en denken dat wij de bezitters van domheid zijn.
Verloedering, inflatie en inkrimping
Wat is er nu aan de hand? Een inflatie vanaf november 2015 tot heden van 64 procent die zich de komende maanden tot wel 100 procent kan ontwikkelen. Dit gaat ons verstand te boven. Een inkrimping van onze economische activiteiten met 7 procent is ronduit dramatisch, met alle gevolgen van dien voor de werkloosheid en in het bijzonder voor de jeugdwerkloosheid. Dat een regering het durft om geld te lenen van diverse donoren voor specifieke projecten en dat geld niet te gebruiken voor die projecten maar juist wel voor niet duurzame activiteiten is beschamend en ongehoord. Dat internationale instituten hier ook aan meewerken is duister. Onder de regering Wijdenbosch 1996/2000 hebben wij deze lelijke ervaring ook al opgedaan met een IDB lening gegeven voor de landbouwproductie, maar die eindigde op de consumptieve agenda van die regering.
Wat nog meer de wenkbrauwen doet fronzen zijn de huidige handelingen van de financiële bestuurders om buitenlandse leningen niet bij de Centrale Bank van Suriname te storten, maar rechtstreeks bij de ‘vriendenbank’, de Surinaamse Post Spaar Bank. Duidelijk wurgend en onacceptabel zal de voorspelde ontwikkeling van de rente zijn voor de ondernemers en de burgers. Nu al zijn er calculaties die ons brengen in de richting van tenminste 20 tot 30 procent rente die banken ons straks in rekening brengen. Dit kunnen wij niet betalen zullen velen roepen. Minder gevaarlijk is de ontwikkeling van onze wisselkoers ook niet. De Wereldbank maakt een prognose van Srd 8.30 voor de US dollar. Hun prognose is gebaseerd op een inkrimping van de economie van rond de 2 procent en groei van de economie van 1.5 procent volgend jaar. Op 29 augustus 2016 is de reële wisselkoers Srd 7.65 voor de US dollar. Terwijl ik dit artikel corrigeer, een paar dagen na 31 augustus, is de wisselkoers Srd 7.85 voor de US dollar.
Man in the mirror
Hoe gaan wij dit positief beïnvloeden? Fasten your seatbelt. Nu al staat vast wat de brandstofprijs zou moeten zijn, vanwege handelingen gepleegd door bestuurders. Alleen sommige bestuurders durven zichzelf niet in de spiegel te bekijken. Ze weten wat in hun gezicht en hersens aan inkervingen is aangebracht. Michael Jackson was geweldig toen hij zijn muzikale wereldhit schreef: ‘Man in the mirror’. Laat ze in de spiegel kijken en tegen het volk zeggen dat de prijs per liter tussen de Srd 6.90 en Srd 7.50 moet zijn als gevolg van hun handelingen, want dat zien ze in de spiegel, zoals Michael dat kenmerkend in zijn song heeft geschetst. Look in the mirror en sta in voor de gevolgen. U weet wat de dramatische gevolgen zijn voor de staat. De tekorten van de staat zijn nog altijd in de richting van Srd 1.5 miljard voor dit jaar en U blijft nog uitgebreideld doorlenen. Zelfs om politieke stemmen te winnen doet men dit. Leest U de verslagen van Bureau Staatsschuld maar na. Wij hebben nooit ons gelijk gezocht of dat willen krijgen. Zeker niet op basis van de wreedheid waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Er zijn diepe gevolgen en nog meer wreedheden die voort zullen vloeien uit het hardnekkig gedrag van ‘Wij zijn slim en zij de gemeenschap is dom, wij de bestuurders gaan door”. “Wij zullen doorgaan” zoals de huidige bestuurders het van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy als niet patriotten hebben geleerd. En zo gaan de bestuurders ook door met het kapot maken van de zo zorgvuldig opgebouwde administratieve structuren en wetten die alleen maar tot chaos zullen leiden.
‘You can fool the People sometime, but you cannot fool them all all the time’.
Suriname, herrijs en straal!!!
John van Coblijn

error: Kopiëren mag niet!