“Zolang men geld op de rekening heeft, mag men lichten”

Dagblad Suriname werd onlangs wederom geconfronteerd met klachten vanuit de burgerij met betrekking tot de opname van vreemde valuta bij De Surinaamsche Bank NV. Van de klagers werd vernomen dat bankcliënten een limiet opgeworpen krijgen voor de opname van hun eigen geld. Bij de vreemde-valuta-rekeningen zou het gaan om een limiet van US$ 5000 per bankrekening per dag.
Na contact hebben gemaakt met de bank zelf, stelde de bank dat deze berichtgeving niet op waarheid berust. De marketingafdeling van de bank verwierp de berichtgeving door gelijk te stellen dat er geen limiet wordt gesteld bij de opname van geld. “Natuurlijk is het zo dat als je een heel groot bedrag nodig hebt, je ons even kunt melden, maar er is geen grens. Zolang men het geld op de rekening heeft, mag men lichten”, stelt de marketing medewerker. De meldingstermijn hangt volgens de bank af van het te lichten bedrag. Dat is natuurlijk ook per dag verschillend.
De bank heeft vooralsnog geen rare of opmerkelijke zaken geconstateerd voor wat de opname van vreemde valuta betreft. De afgelopen periode is vaker geopperd dat de banken informatie zouden delen met de Belastingdienst. Dit zou ertoe kunnen leiden dat cliënten angstig kunnen raken en vervolgens hun geld van de banken halen. De governor van de Centrale Bank heeft dit bericht weersproken en hebben de banken ook geen rush opgemerkt. Momenteel gaan ook veel mensen op reis, waardoor de valutaopname bij alle banken groot is. Dat is volgens de DSB-medewerker de trend in het jaar. Men spreekt dus niet van een bank run of abnormale frequentie van geldopnames.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!