Schaamteloos

Iedere rechtvaardige leider dient erop toe te zien dat alle rijkdommen van het land rechtvaardig beheerd en verdeeld worden. Het is een algemene menselijke plicht van een ieder. Deze plicht brengt ook met zich mee dat men niet mag stelen van derden.
Wanneer de samenleving de heerser van het moment de schatkist van het land geeft om namens haar te beheren, is het zijn taak dat hij zulks doet met meer gevoel dan wanneer hij zijn eigen rijkdommen moest beheren.
De keuze die men heeft gemaakt is op basis van vertrouwen en veiligheid om de tegoeden van de natie te beschermen. Wat wij echter tot 4 maal toe in onze natie onder leiding van de huidige leider, eerst als de dictator van het land en thans als president van het land, zien is dat de schatkist steeds wordt leeg gehaald. Miljoenen aan volks tegoeden die verdwenen zijn kunnen niet verklaard worden. Het zijn doorgaans gevallen waarbij er niet alleen sprake is van verkwisting, maar van corruptie.
Corruptie is niets anders dan iets aan je zelf toekennen wat niet jouw eigendom is. In de gangbare, duidelijke taal heet dat stelen. Wat in zo een geval gestolen wordt behoorde toe aan de bevolking die hierdoor in armoede vervalt zoals vandaag de dag schering en inslag is. Het de plicht van een goede bevolking dat zij haar gestolen gelden terug eist.
Vele derde wereld- en onderontwikkelde landen blijven, mede vanwege gebrekkige scholing van haar bevolking, in armoede doordat haar leiders hen bestelen. De Wereldbank geeft aan dat 700 miljoen mensen op aarde het moeten doen met srd.4.28 per dag.
In ons eigen land zien wij dat binnen een mum van tijd de hardwerkende burger 60% armer is geworden. Dit komt door devaluatie van onze munt, inflatie, verkwisting en diefstal van staats financiële middelen. De armoede die er nu weer heerst, raakt de burger niet alleen in hun voedingspatroon, maar ook in hun kwaliteit van leven. Het maakt hen en hun kinderen geestelijk kapot.
Armoede leidt tot depressie
Dr.A.Carlyle, een Nobelprijswinnaar in medicijnen zei: Werkende mensen die niet weten om te gaan met de angst en stress sterven doorgaans eerder dan anderen.
Een bekende Arabische dichter Al-Moetanabi zei: Stress maakt van dikkerds een magere lat. Stress bleekt de haren van een jonge man en geeft hem een miserabel uiterlijk.
Burgers krijgen door de armoede en paniek die in hun leven ontstaat: hoge bloeddruk, ze worden verdrietig, en dit kan zelfs leiden tot zelfmoord.
De Surinaamse burger en haar multi-etnische, culturele en religieuze samenstelling is altijd bereid hun medeburger te helpen. Maar wanneer de opgelegde armoede een hoogtepunt heeft bereikt, heeft ook de burger een grens tot waar die bereid is zich te offeren voor haar mede burger. Echter wordt deze grens zelden overschreden.
Ons volk die dagelijks in meer armoede wordt gedompeld zal als gevolg daarvan ook minder kunnen presteren. De dagelijkse problemen overstijgen hun waarde. Ondanks dit alles merken wij dat er nog enkelen zijn van wie wordt verwacht dat zij namens het volk de leider zullen verdedigen en nog schaamtelozer wordt het dat zij deze slechte heerser zullen prijzen.
Maag vullen met gestolen geld
Degenen die zich mede schuldig maken aan de ellende van vandaag en hun maag vullen met gestolen gelden van de bevolking moeten vervolgd worden. Zij, noch hun gezinsleden zullen in staat zijn te kunnen slapen, terwijl hun buren met een lege maag en depressie naar bed gaan.
Deze corrupte mensen verheffen zich met behulp van de corruptieve gelden en uitbuiting middels het zweet van derden in de samenleving. De arme burger wordt geestelijk kapot geslagen, en krijgt dan toch weer de rekening gepresenteerd. De drang naar geld van hen die verantwoordelijk zijn voor de armoede van de bevolking, hun drang naar meer corrupte middelen groeit met de dag en moet ook steeds gevoed worden. De kosten van levensonderhoud gaan omhoog, als ook de elektriciteitsprijzen, de transportprijzen, de benzine prijzen, en het einde is nog lang niet in zicht. Het is net een dracula film waarbij de hoofdman steeds gevoed moet worden met het bloed van derden. Met de onwetende, onderontwikkelde burger wordt radicaal afgerekend. Hun respect wordt hun afgepakt.
Inzender bekend

error: Kopiëren mag niet!