Minister Juspol ontkent principeakkoord met Ramjiawan

De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, gaf bij een bespreking met het nieuwe bestuur van de Politiebond onder leiding van Raoul Hellings te kennen dat er geen principeakkoord was gesloten met het toenmalige bestuur onder leiding van Robby Ramjiawan. Zij blijft erbij dat er voorstellen waren aangedragen namens de voorzitter. Volgens Ramjiawan had de minister drie dagen voor de bestuursverkiezing bericht dat de politie apart zal worden bezoldigd. Dit zou volgens de toenmalige bondsvoorzitter bij wet worden geregeld. Het ging om een zogenaamd principeakkoord waarover verder onderhandeld zou worden deelde Ramjiawan mee op een spoed persconferentie van vrijdag 15 juli. Ook merkte hij op dat deze wens al jaren leeft bij het Korps Politie Suriname. Volgens de woordvoeder van de politiebond, Revelino Eijk, heeft de minister bij de bespreking duidelijk aangegeven dat zij niet weet van waar men met het akkoord komt ten aanzien van betere betaling en loskoppeling van Fiso en dat het KPS een aparte bezoldiging zal krijgen.
In gesprek met Ramjiawan legt de oud-bondsvoorzitter uit dat hij met principeakkoord bedoelde een ‘aparte status van politieambtenaren’. Daar is de minister wel akkoord mee gegaan. De minister ging akkoord met het voorstel dat het Korps Politie Suriname bij wet apart bezoldigd moet worden. Dit had de minister zelf geopperd bij een samenkomst in het politieopleidingscentrum.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!