OW pakt wegstrekking Mata – Pikin Saron aan

1 OW pakt wegstrekking Mata GÇôPikin Saron aan (1)
1 OW pakt wegstrekking Mata GÇôPikin Saron aan (2)Dc minister op Openbare Werken (OW) heeft op woensdag 27 juli het symbolisch startsein gegeven aan de reconditionering van de wegstrekking Mata –Pikin Saron in het district Para. Dit werd gedaan met bijstand van districtscommissaris Armand Jurel, in bijzijn van parlementariër Glenn Sapoen, districtsraden, ressortraden en het traditioneel gezag. Er zal ongeveer 15 km aan weg worden gereconditioneerd tot de afslag Pikin Saron-Kwakoegrong. Volgens minister Siegfried Wolf wordt er getracht om op een structurele wijze de weg in goed begaanbare staat te houden. Met een voorfinanciering van SRD 3.6 miljoen zal de aannemer binnen 100 werkbare dagen het project moeten afronden. In deze 100 dagen zal de aannemer 100.000 kub lateriet leggen op de weg. Daarna gaat een zes maanden onderhoudsperiode in.
De aannemer is S. Main Transport NV. De toezichthouder op dit project is OW zelf. Sapoen zei dat dit gedeelte altijd het slechtste is geweest van de hele wegstrekking Zanderij – Apoera. ‘Mensen hebben er lang op gewacht. Dit is eigenlijk niet de ultieme goal. Ik denk dat de regering asfaltering beoogt, maar niet op dit moment’, meent Sapoen. Hij drukte OW op het hart om alle werken goed te begeleiden. Dit, omdat er weinig financiële middelen zijn. Hij vroeg ook aan de aannemer om het werk in 1 keer goed te doen en kwaliteit te leveren. Volgens Wolff zal in het project Dalian 4 een deel van de weg worden geasfalteerd tot Pikin Saron. In dit zelfde project zal het gedeelte tot Kasipora worden meegenomen. Verder wees Sapoen de minister op de noodzaak om de binnenwegen van de dorpen als Bigipoika, Matta, Kasipora etc. te reconditioneren dan wel te asfalteren.
Wolff reageerde direct op het verzoek van Sapoen betreffende de binnenwegen. Er is laatstelijk volgens de minister al een aanbesteding gehouden voor de binnenwegen. Hij hoopt dat met de beschikbare middelen ook die projecten kunnen worden uitgevoerd. Voor dc Jurel was dit in ieder geval een heugelijk moment. Hij ziet dit als een goede stap richting de ontwikkeling van Para. Dit vooral voor de ondernemers, die in het district zijn, tevens de toekomstige ondernemers. Na het gegeven startsein werd er ook een bord onthuld met de opdracht van de aannemer. Volgens Wolff komt het vaak voor dat zulke borden langdurig langs de weg blijven staan. Hij hoopt dat deze aannemer wel eraan toe komt om het bord op tijd weg te krijgen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!