Actiecomité Belangenbehartiging PLO oneens met 25 cent verhoging

Actie Comité Belangen Behartiging PLO oneens met 25 cent verhohing‘Met SRD 0.25 verhoging zal het de PLO en TCT nooit lukken om kwalitatief openbaar vervoer te garanderen. Met de huidige ontwikkelingen in de economie van Suriname komt het erop neer dat de ontwikkelingen binnen de economische kringloop belemmerd worden door het beleid dat uitgevoerd wordt. Suriname kent een openbaar vervoerregeling van ongeveer 30 jaren en meer. Geen enkele regering kon duurzaam en efficiënt mogelijkheden en kansen creëren voor de bestaande ondernemers voor verdere groei en bestaanszekerheid op lange termijn in de particuliere bus sector.’ Na de oproep van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders dat tarieven eigendunkelijk aangepast zouden worden, is er opeens een verbetering gekomen in de onderhandelingen en zal de regering zo spoedig mogelijk de tarieven aanpassen. Naar aanleiding van de berichten verschenen in de media wenst het Actiecomité mede te delen dat het huidig tariefvoorstel allang is achterhaald. ‘Compensatie en subsidie zullen geen enkele verlichting in de verdere ontwikkeling van de particuliere busdienstensector brengen. De 20% verhoging, wat reeds aangehaald is, zal voor de bushouders nimmer leiden tot duurzame verbetering van de situatie. Suriname zal blijven gebruikmaken van een ongeorganiseerde en onaantrekkelijke verkeersmobiliteit in de komende jaren. Welvaartszekerheid met het huidig beleid dat uitgevoerd wordt, brengt geen enkele motivatie voor jonge ondernemers.’
‘Willen wij eens serieus gaan denken over de ontwikkeling van de sectoren en vooral ons openbaar vervoer systeem goed ordenen en moderniseren, dan zou een tarievenstructuur op jaarbasis ontwikkeld en geëvalueerd moeten worden’, stelt het Actiecomité. Er moet gewerkt worden met een knooppunt ontwikkeling. Een concreet beleid ten aanzien van autogebruik is eveneens van belang en parkeerbeleid ontwikkelen in Groot-Paramaribo voor verbeterde verkeersafwikkeling en versterking van het openbaar vervoersysteem tot in het stadscentrum. Verder is concreet beleid nodig voor het in stand houden van de milieukwaliteit. Beleid ontwikkelen voor het waarborgen van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verbeteren in Groot–Paramaribo is ook van belang. Concluderend kan gesteld worden dat er een behoefte is aan duurzame beleidsmaatregelen voor het interessanter en aantrekkelijk maken van ons openbaar vervoer voor investeerders en vooral voor een georganiseerd stadcentrum met goede bus verbindingen met top kwaliteitsdiensten.

error: Kopiëren mag niet!