Kresekre Sumani: heilig Boek Wintireligie

Wintipriester/schrijver Ramon Mac-Nack heeft donderdag met Stichting Kunjhe Akata, ‘Kresekre Sumani, het Heilig Boek van de Wintireligie’ gepresenteerd en president D.D. Bouterse een exemplaar geschonken tijdens een, met ceremonieel en ritueel omlijste, boekpresentatie in de Congreshal. Nadat de drums hadden gesproken en de gebeden waren opgeheven tijdens de galabijeenkomst werd het volkslied gezongen. Dagblad Suriname dacht al dat bij de Wintireligie de Almachtige op de eerste plaats komt en dan het volkslied. De ceremoniemeester verontschuldigde zich echter voor deze protocollaire misstap. Het schitterende feest verliep verder vlekkeloos.
Schrijver Mac-Nack zegt en schrijft dat in Kresekre Sumani door de goddelijke geest openbaringen naar de mens wordt gebracht. Het ‘Heilige Boek’ is volgens de auteur een houvast in alle facetten van het leven. Het doel van het boek is om een extra stimulans te geven aan de verbroedering van de Wintireligie met andere religiën in en buiten Suriname. Volgens de boodschapper staat de Wintireligie niet boven andere religiën. Winti accepteert dat God de mens een vrije wil heeft gegeven om hem te eren en te aanbidden. De inhoud van het Heilige Boek is niet om discussies uit te lokken of andere religiën te ondermijnen.

Eén minuut stilte

Gaandeweg de boekpresentatie werd één minuut stilte in acht genomen ter herdenking van Christine, Jacqueline Mac-Nack, de moeder van Ramon Mac-Nack, die onlangs het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Henk Herrenberg, die de eer van ‘speciaal uitgenodigde’ op de boekpresentatie ten deel viel, zei: ‘Het is wi egi sani’, bij wi egi sani gaat het niet alleen om de cultuur maar ook om de religie van de Creool.’ Herrenberg betitelde het boek als leerrijk. ‘Het is een openbaring. Alle andere religiën worden gerespecteerd en wij eisen dat zij de Wintireligie respecteren.’ Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die de geschiedenis is ingegaan als eerste minister die bij zijn aantreden de eed aflegde volgens ritueel van de Wintireligie, gaf te kennen dat hij van kinds af is opgevoed in de Wintireligie. President Bouterse haalde aan dat Suriname zich gelukkig mag prijzen met de vrijheid van godsdienst.

error: Kopiëren mag niet!