Casinohouders vragen president initiatiefwet Hazardspelen stop te zetten

casinohoudersDe Nationale Assemblee is voornemens enkele wijzigingen te brengen in de Wet Hazardspelen, meer bekend als de Anticasinowet. Enkele wijzigingen die men in de conceptwet heeft meegenomen, vallen niet in goede aarde bij enkele managers van casino’s. Gelet op de initiatiefwet zijn er grote kopzorgen als de wet geïmplementeerd zal worden. De casinohouders vragen aan het staatshoofd, Desi Bouterse, om alles in het werk te stellen dat de wetswijziging wordt stopgezet en dat er een goed en gemeenschappelijk overleg komt tussen de casinohouders en de Gaming Control Board om goed met elkaar af te stemmen zodat de wet- en regelgeving en natuurlijk het beleid goed geformuleerd kunnen worden. Men moet ook niet vergeten dat de overheid jaarlijks ruim SRD 60 miljoen binnen krijgt.
Gelet op de ontwerpwet gaat het onder andere erom dat klanten zich met een legitimatiebewijs moeten laten registreren en dat mensen ook moeten kunnen aantonen dat ze niet werkloos zijn en of enige vorm van pensioen en bijstaand genieten. Dat zal moeten gebeuren bij de toegangscontroleurs die door het casino zelf belast worden met de registratie van de bezoekers. Bij enkele casinohouders gaat het erom dat hun klanten niet in de rijen willen staan of als een kind behandeld willen worden, terwijl ze voor ontspanning de straat opgaan. Naast de eerdergenoemde punten zijn er nog enkele zaken in het wetsvoorstel opgenomen die er voor zullen zorgen dat de klantenkring voor de casino’s zal afnemen. Het gaat onder andere om het punt dat een klant in drie maanden niet meer dan 27 keer het casino mag bezoeken. In geval dat wel het geval is, zal die klant gerapporteerd worden bij de Anti Money Laundering Autoriteit en zal die zich ook moeten verantwoorden.
De kans is ook groot dat klanten een verbod opgelegd kunnen krijgen van de procureur -generaal overeenkomstig de door hem vooraf vastgestelde voorschriften. Door de pg wordt een verbod opgelegd aan degenen die door het Instituut zijn voorgedragen voor het ontzeggen van de toegang tot locaties voor hazardspelen. “Dit alles zal met zich meenemen dat klanten er voor zullen kiezen dat ze het casino niet meer bezoeken. Dit alles lijkt tegen de individuelen hun privacy te zijn en dit kan ook bijdragen tot corruptie met nare gevolgen van dien. Men zal eerder kiezen om elders te ontspannen denkend aan illegale plaatsen waarbij er dan meer sprake zal zijn van illegaal gokken. Dit alles kan de criminaliteit ook verhogen, terwijl men eerder in een casino had kunnen zijn waarbij men van een hapje, drankje en ook live muziek kon genieten. Met weinig geld kan je veilig een avondje ontspannend uit.”
“In geval deze zaken doorgedrukt worden kan het alle nare gevolgen hebben voor de casino’s die miljoenen geïnvesteerd hebben denkend aan het gebouw voor de games en bijbehorende hotels. Het enige dat dit met zich mee kan brengen is sluiting casino’s met als gevolgd dat 2400 personen die in deze branche hun krachten geven, werkloos raken. In het verlengde daarvan zal er ook sprake zijn van inkomstenderving voor onder andere landbouwers, muzikanten, slagers, transporteurs en grote Surinaamse bedrijven die goederen en diensten aanleveren.” De casinohouders menen dat ze gelet op de economische situatie van het land nu erg kwetsbaar zijn en dat er gevreesd wordt dat, wanneer deze wet aangenomen wordt, vele banen verloren zullen gaan.

error: Kopiëren mag niet!