Zitting 8 decemberstrafproces verdaagd naar 5 augustus

De zitting van het 8 decemberstrafproces is vandaag door de Krijgsraad verdaagd naar 5 augustus 2016. Dan zal er antwoord worden gegeven op de vraag van het Openbaar Ministerie om het 8 december strafproces te beëindigen. De Krijgsraad had op 9 juni besloten dat vandaag auditeur-militair Roy Elgin moest rekwireren. Tijdens de voortzetting van het decemberstrafproces heeft Elgin te kennen gegeven dat de procureur-generaal bij resolutie van de regering de opdracht heeft gegeven om het 8 decemberstrafproces te beëindigen. De pg heeft een brief gericht aan de Krijgsraad waarin hij de visie van de rechtbank vraagt over het bevel van de president Desi Bouterse, die als persoon hoofdverdachte is in deze zaak. Op de vraag van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, of dit de requisitoir is van Elgin, heeft hij ontkennend antwoord. “In geen geval”, zei Elgin. Na de zoveelste schorsing maakte raadsman Irvin Kanhai duidelijk dat hij ook stopzetting van het proces wilde hebben, zoals is gevraagd. John Kraag, advocaat van Etienne Boerenveen, vroeg om de brief van Bouterse aan de pg en die van de pg aan de auditeur-militair te ontvangen, voordat hij een standpunt kan innemen. Vanuit de zijde van de Krijgsraad werd benadrukt dat de brief gericht was aan het OM en niet de Krijgsraad. De Krijgsraad wil dat Elgin reeds voor 8 juli de resolutie van de president aan alle raadslieden geeft, zodat zij zich hierover kunnen uitlaten op 5 augustus.

error: Kopiëren mag niet!