Staatsraad wordt afgebeuld

Dagblad Suriname heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat de Staatsraad op 30 juni, die tot Nationale Rouwdag is verheven, met spoed bijeen is geroepen om de suppletoire begroting van uitgaven en ontvangsten over het dienstjaar 2016 te behandelen. Het secretariaat van de Staatsraad heeft de stukken op 29 juni ontvangen. Een vlotte communicatie met de leden van de raad is niet mogelijk want de stukken werden niet digitaal doorgestuurd door de regering, maar als hard copy. Gezien de tijdnood zullen aan de leden de documenten vandaag donderdag 30 juni tijdens de vergadering worden overhandigd. De mening heeft postgevat, dat het onmogelijk is om de suppletoire begroting van de 17 ministeries naar behoren te bestuderen en te behandelen. Maandag 4 juli zal getracht worden om in commissieverband alle ministeries erdoorheen te jagen. De haast die de regering en de Staatraad hebben, heeft te maken met IMF-eisen die aan vastgestelde termijnen en datums zijn verbonden. Het is volgens politici onmogelijk om binnen zo’n kort tijdsbestek goed werk te leveren. ‘Al beulen de leden van de Staatsraad zich af, zullen zij niet in staat zijn zich te verdiepen in de begrotingen. Op De Nationale Assemblee zal ongetwijfeld dezelfde druk rusten om de suppletoire begrotingen van het ene op het andere moment met spoed erdoorheen te jagen. Het wordt zondermeer natte-vinger-werk. Gevreesd wordt, dat de regerende coalitie die in de Staatsraad en in De Nationale Assemblee in de meerderheid zijn, positief zal adviseren en de begrotingen bekrachtigen.”

error: Kopiëren mag niet!