‘Een recept voor disaster’

De oppositie heeft op haar manier haar kritiek geleverd op het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van de regering. Op haar beurt heeft de coalitie ook kritiek geleverd op de kritiek van de oppositie door te stellen dat de oppositie haar kritiek niet goed onderbouwd heeft. Het gaat erom dat in het herstelplan een aantal projecten is genoemd dat volgens de oppositie niets belooft te worden. Volgens parlementariër Krishna Mathoera zijn er in het plan alleen maar de te investeren bedragen en benamingen van het project genoemd. Er is verder op geen enkele wijze aanvullende documenten aan het parlement gepresenteerd, waaruit zou moeten blijken hoe de projecten zullen worden gerealiseerd.
“De projecten zijn niet in de diepte beschreven. Gezien wij die documenten niet hebben, kunnen wij geen oordeel vellen over als het project succesvol zal zijn of niet. Dit zijn projectideeën. De uitgangspunten om de ideeën vast te stellen, zijn niet duidelijk”, stelt Mathoera. De regering wenst kokos, cacao en aloë vera projecten te initiëren. Deze projecten zullen ongeveer SRD 1.2 miljard kosten. Uit een goed uitgewerkte plan zou moeten blijken wat de verwachtingen zijn met betrekking tot het rendement van het project, op welke markten men precies mikt en op grond waarvan men hoop ziet in het project. Gezien het om een tijdspanne van vijf jaren gaat, bestaat ook de mogelijkheid dat de markt die men nu op het oog heeft tegen die tijd niet meer bestaat of wel bestaat, maar niet de zelfde prijs biedt voor het product.
De concrete zorg die men heeft, is dat de leningen die de regering van het Internationaal Monetair Fonds genomen heeft, vanaf 2019 betaald moeten worden. Dat betekent dat men voldoende geld binnen moet hebben om de aflossingen te plegen, tevens voldoende geld over moet houden om in het land diepte-investeringen te plegen. “Andre Misiekaba stelt dat wij niet onderbouwd met cijfers, kunnen aangeven wat mis is. Mijn contravraag is: Waar zijn de cijfers om de zaak te beoordelen? Ik geloof erin dat men de oplossing moet zoeken in kansrijke sectoren, die bijvoorbeeld op korte termijn deviezen naar binnen kunnen halen. Dat is bijvoorbeeld de toerismesector en de dienstensector”, stelt Mathoera.
De middellange termijn maatregelen die zijn opgenomen in het plan worden vooruitlopend op het vijfjarig Ontwikkelingsplan geïdentificeerd, omdat zij reeds in verregaande staat van voorbereiding zijn en grote kans hebben op (mede)financiering door de fondsen die beschikbaar komen. De voorzitter van de Vereniging van Economisten sprak onlangs op een lezingenavond van Vakcentrale C-47 over de mankementen in het plan, dat volgens hem herschreven moet worden. “Men gaat SRD 2.4 miljard stoppen in projecten op basis van 1 regel, een naam en een bedrag op minder dan 1A4”, stelde de voorzitter. De overheid zal overheidsgebouwen bouwen en renoveren. Met infrastructuur voor nutsvoorzieningen komt dat op ongeveer 107 overheidsgebouwen van bijkans een miljard SRD. “Meer overheidsgebouwen; dat gaat onze economie laten groeien of herstellen”, stelde Ramautarsing sarcastisch.
Ramautarsing ziet wel potentie in de opzet van het Paranam industrieel en commercieel park, dat op ruim SRD 422 miljoen is begroot. “Het is een goed project, maar het duurt een aantal jaren voordat je dit kan starten. Het is een van de betere projecten, maar het effect krijg je pas na 4 a 5 jaren”, stelt de VES-voorzitter. Als wij kijken naar de sociale prioriteitsprojecten kan Ramautarsing niet inzien dat investeringen in een centrum voor denksporten en een Olympisch zwembad (begroting: SRD 21 miljoen) de economie zullen herstellen. “Ik weet niet als dit een grap was om bepaalde doelgroepen te ‘lekkeren’, maar het is in elk geval niet om de economie op te bouwen”, aldus Ramautarsing. De VES-voorzitter stelt dat Suriname nu zijn laatste leenruimte gaat besteden aan zaken, waarvan er wordt getwijfeld als die zaken de economie zullen herstellen. ‘Dit ding is een recept voor disaster.’ De VES-voorzitter stelt daarom voor dat de overheid zichzelf moet hervormen. Zowel de overheid als de private sector moet volgens hem wat slimmer worden gemaakt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!