Internationaal drugsbeleid ter discussie tijdens seminar ‘War on drugs’

seminar War on drugs 2
seminar War on drugsTijdens een donderdag gehouden seminar ‘War on drugs: failure or succes’ kwam naar voren dat er op deze vraag geen concreet antwoord te geven is. Er zijn succesvolle en minder succesvolle elementen aan de tot nu toe gehanteerde methoden van aanpak. Organisator van het seminar was de voorzitter van de Cicad-Adekus Commissie, Sherif Abdoelrahman. Aan het woord kwam onder andere de vertegenwoordiger van de Franse ambassade, Michel Prom. Hij gaf aan dat naar zijn mening de strijd tegen drugs die tot nu toe gevoerd is, niet gefaald heeft. Hij meent dat de strijd overwegend succesvol geweest is. Reden waarom het moet worden voortgezet. Ook de Amerikaanse vertegenwoordiger, John Gorkowski, was van mening dat het door zijn land uitgevoerd beleid ten aanzien van drugsbestrijding succesvol is geweest. Hij gaf weliswaar aan dat door de jaren heen door de Amerikaanse overheid is afgestapt van de voorheen gebruikte en verouderde terminologie van ‘war on drugs’. Alhoewel het land anti-drugsgericht blijft, heeft het de door haar gebruikte tools in de strijd tegen drugs gewijzigd. Er wordt nu ook preventief gewerkt en sociale aspecten krijgen meer aandacht. Het is een meer holistische benadering van een zeer complex probleem. Men tracht niet alleen de drugsflow maar ook de vraag naar drugs te reduceren. Ook de vroeger gebezigde opdeling in productie- en consumptielanden is nu komen te vervagen. Dit, vanuit het perspectief dat de strijd tegen drugs een gedeelde verantwoordelijkheid is.
Dat er landen zijn zoals Uruguay die soft drugs hebben gelegaliseerd, ziet de VS volgens Gorkowski niet als een obstakel in de drugsstrijd. Elk land is volgens hem soeverein en mag beslissen wat wel of niet legaal is. Vanuit de centrale overheid van de VS blijven drugs in dat land wel illegaal. Er zijn weliswaar enkele deelstaten die op grond van hun lokale autonomie ertoe over zijn gegaan drugs te legaliseren. Abdoelrahman plaatste enkele kanttekeningen bij het ‘Columbia plan’, een anti-drugsprogramma destijds door de VS uitgevoerd in Columbia in samenwerking met de overheid van dat land. Volgens Gorkowski was dit plan succesvol. Alhoewel met het plan de cocaïneproductie met 60% werd teruggebracht, zijn er mede door dit plan juist weer efficiëntere kweektechnieken in dat land ontwikkeld, gaf Abdoelrahman aan. Alhoewel de drugskartels in Columbia in omvang zijn afgenomen sinds de jaren ’90 hebben deze zich volgens hem in feite gewoon verplaatst naar Mexico. De kartels zijn namelijk niet plaatsgebonden. Met deze argumenten trachtte Abdoelrahman het ‘succes’ van dit plan enigszins te nuanceren. In Mexico zijn sinds 2006 maar liefst 50.000 mensen omgekomen door drugsgerelateerde misdaad. Onderzoek toont volgens Abdoelrahman aan dat deze oorlog tegen de drugs eigenlijk gefaald heeft. Sinds mei 2009 heeft de Obama-regering aangegeven dat er een verandering moest komen in het beleid. Sindsdien wordt er meer nadruk gelegd op preventie dan op het repressieve. Volgens Abdoelrahman moet er ook in Suriname meer aandacht besteed worden aan preventie en behandeling. Sinds lang is er sprake van een Drug Treatment Court, maar is het nog steeds niet uitgevoerd. “Drugsgebruikers moeten behandeld worden en niet opgesloten”, aldus de commissievoorzitter. In 1971 had de toenmalige president van de VS, Richard Nixon, de befaamde woorden “war on drugs” uitgesproken toen hij de verdovende middelen die de VS binnenstroomden, een halt wilde toeroepen. Deze benadering criminaliseert illegale drugsgebruikers en versterken voornamelijk de gewapende krachten in het land, terwijl de behandeling en de gezondheidszorg en het onderwijs werden genegeerd. Het resultaat was een nog nooit geziene opsluiting van drugsgerelateerde misdaden. Aan het eind van het seminar werden 300 posters formeel overhandigd aan een vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs. Deze posters werden gesponsord door de Cicad-Adekus Commissie. De posters zullen verspreid worden op middelbare scholen over het gehele land om het bewustzijn bij jongeren te verhogen.

error: Kopiëren mag niet!