Moet dit wel zo toegaan in ons land

Ondergetekende, Henk Gangaram Panday ondernemer van beroep, wil mede namens vele overige ondernemers in Suriname het volgende onder de aandacht van het grote publiek brengen.
Wij als gegoede burgers van dit land voldoen onze plichten richting de staat Suriname op een wijze dat behoort. Wij doen elke dag ons best om als ondernemer onze zakelijke activiteiten te ontplooien en zodoende het voor elkaar te krijgen dat bij vele gezinnen er tenminste brood op tafel is. Maar wat zien wij nu? Als dank voor onze inzet krijgen wij alleen maar tegenslagen te verduren. Jammer, want wij verwachten toch tenminste van onze regeerders dat zij werkt aan goed beleid, aan een voortvarend Suriname. Het laatste wat wij in deze reeks moeten hebben is dat beslissingen van het rechterlijke macht respectloos wordt behandeld en zelfs genegeerd. Dit brengt heel wat onzekerheden met zich mee voor alle ondernemers in de Surinaamse samenleving.
Met zijn recente uitspraak op 15 juni 2016 heeft de heer Rashied Doekhi , notabene een DNA lid, een lid van ons hoogste College van Staat, omtrent het functioneren van de Rechterlijke Macht waarbij hij stelt dat “de President de Rechterlijke Macht moet opdonderen” heel veel ondernemers niet alleen mar ook vele anderen uit de samenleving te schande gezet. In feite zou de DNA voorzitter hem tot de orde moeten roepen. We staan met ons allen versteld van zijn onnozele gedrag, en zijn onbenullige geaardheid, welke teruggebracht kan worden naar die van een belhamer uit de kleuterklas. Men vraagt zich dan ook stellig af of er nog sprake is van progressie bij deze man die ons moet vertegenwoordigen in DNA. Het lijkt ons goed om hem gelijk hierbij te herinneren aan de flinke pak van Brunswijk en Somohardjo van enkele jaren geleden.
Vaker heeft Rashied Doekhi burgers zitten uitdagen, beledigen en bevlekken zonder daarbij enig respect te tonen voor zich zelf, voor anderen en ook niet voor ons hoogste College van Staat. Want van een DNA-lid die alle zinnen bij elkaar heeft wordt zo een uitspraak nimmer verwacht.
De rechtstaat zoals wij die in Suriname beleven dient gerespecteerd te worden. Beslissingen van de Rechterlijke macht dienen in acht genomen te worden. Als je het niet eens bent met een uitspraak staat er altijd nog op een gepaste wijze de mogelijkheid open voor hoger beroep. Maar zoals Doekhi een uitzichtloos mens is zo denkt hij dat een ieder wanhopig wordt. Indien er bij Doekhie nog enige hoop is op een beetje respect voor normen en waarden adviseren wij hem om zich te gaan verdiepen in de Trias Politica, zodat hij voor zichzelf enige transparantie krijgt. Als Doekhi dit niet kan aanvaarden moet hij liever zijn ambt neerleggen, en zich berusten in datgene wat hij beter kan.
Laten wij en met ons de totale samenleving van Suriname in rust en harmonie leven. Laten wij de nodige wijsheid inzetten om ons land die momenteel behoorlijk in een deplorabele toestand is gemanoeuvreer door toedoen van ordinaire en kortzichtige politici, weer uit dit dal helpen.
Hopelijk dat het ons nog lukt.

Henk Gangaram Panday

error: Kopiëren mag niet!