Rashied Doekhie: “President Bouterse moet rechters opdonderen”

Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) vindt dat de Krijgsraad met haar recente beslissing in het 8 decemberstrafproces een situatie van anarchie en bandeloosheid heeft gecreëerd. “Zij hebben reeds lang een vonnis op papier. Wanneer ze schreeuwen dat de Amnestiewet een referendum nodig had, vind ik dat het referendum reeds op 25 mei 2015 is uitgesproken toen Bouterse met 34.894 stemmen is gekozen. Nu er wordt gezegd dat niet de president, maar de persoon Bouterse terecht staat, dan moet ‘president Bouterse’ de rechters opdonderen en strafrechtelijk laten vervolgen. Deze mensen creëren anarchie en bandeloosheid in het land.” Doekhie benadrukt dat hij de indruk krijgt dat de Surinaamse rechterlijke macht helemaal niet onpartijdig functioneert, omdat geen enkele rechter in de wereld de bevoegdheid beschikt om een wet terzijde te leggen. “Ze mogen hun mening geven, maar ze zijn verplicht om met die wet te werken. Wie niet kan en niet wil, moet weg. Laten wij goede rechters daar zetten. Dit heb ik ook aan mijn mensen in De Nationale Assemblee (DNA) geadviseerd.” Hoewel Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor bij haar laatste beslissing in het 8 decemberstrafproces heeft aangegeven dat de Krijgsraad na bijkans vier jaar te hebben gewacht geen enkel zicht heeft wanneer het Constitutioneel Hof ingesteld zal worden, vindt de NDP’er dat dit niet wegneemt dat de Krijgsraad rustig op een besluit van DNA had moeten wachten. Dit, omdat er onlangs reeds stappen zijn ondernomen om te komen tot de verdere behandeling van de conceptwet op de inrichting van het Constitutioneel Hof. “Al is het een miljoen jaar, ze moeten wachten”, aldus Doekhie.
Men probeert van alles om Bouterse klein te krijgen
Volgens de NDP’er probeert men van alles om het staatshoofd klein te krijgen. “Vanaf Bouterse er is, is men bezig met hem. Eerst probeert men hem te executeren, dan te berechten in Nederland, dan wordt zij zoon Dino in Panama opgepakt en wordt hij in de VS veroordeeld, dan weer een V7 om hem politiek uit te schakelen, dan weer een ‘We zijn Moe’ en protesten tegen elektriciteits- en waterverhogingen. Daar geen van deze pogingen is gelukt, is de rechterlijke macht al een paar maanden bezig iets te doen om hem in problemen te zetten.” Volgens Doekhie wist de rechterlijke macht dat het Constitutioneel Hof binnenkort een feit zou zijn. Vandaar dat er een spoedbeslissing is genomen. De politicus zegt dat hij uitkijkt naar wat het Openbaar Ministerie, die op 30 juni een strafvoorstel moet presenteren, gaat doen. Hij verwacht in ieder geval niet dat het OM zal meewerken aan de vertrapping van de Grondwet.

‘Constitutioneel Hof kan overboord worden gegooid’

Doekhie zegt dat hij door de stap van de Krijgsraad nu twijfels krijgt over de kracht van het nog in te stellen Constitutioneel Hof. Gezien het feit dat rechters zich op het standpunt stellen dat wetten terzijde gelegd kunnen worden, kan volgens hem ook een situatie worden gecreëerd waar het gehele Hof overboord gegooid kan worden.

error: Kopiëren mag niet!