Plan B: weer terug naar IMF

De voormalige governor van de Centrale Bank, de huidige financiënminister, ziet Suriname als een kolonie. Een kolonie waar je een avontuur kan beleven, een wingewest waar je de plaat kan poetsen wanneer de grond onder de voeten te heet wordt. We hebben het eerder ettelijke keren gezegd en we zullen het blijven zeggen. Een incompetente centrale bank governor heeft de basis gelegd voor een voortgezette en ongestraft ‘opblazen’ van de staatskas. Hoefdraad is naar Suriname gehaald, omdat het instituut ‘IMF’ aan zijn naam geplakt was. We zeiden toen dat werken bij IMF nog niet veel zegt over de bestuurlijke en specifiek intellectuele capaciteiten. Er zijn economen in verschillende gradaties bij het IMF. Het hoogwaardig ‘policy’ en ‘financial market oriented’ werk wordt gedaan door bepaalde economen met topskills. Deze economen worden bijgestaan door mensen, die data verzamelen en aanleveren, het minder ‘skilled’ vuile economische werk doen. De topeconomen die het hoogwaardige werk doen, hun analyses en forecasts vermelden hun namen. Toen Hoefdraad werd gehaald, zeiden we dat er totaal geen aanwijzingen waren dat hij zou kunnen performen. Uiteindelijk blijkt het een man te zijn die geplakt is gebleven aan het IMF en zijn persoonlijke deuren terug naar het IMF nooit heeft gesloten. Nu is hij veel meer dan voorheen in contact met IMF. Suriname kan een avontuur blijken te zijn geweest van deze functionaris, die vervreemd is geworden van Suriname en ook de waardering voor Suriname heeft verloren. Hoefdraad heeft een groot salaris getoucheerd, in sommige gevallen zelfs meer dan bankpresidenten uit grotere landen met sterkere economieën. Er is eerder informatie vrijgegeven dat de centrale bank c.q. Hoefdraad grote maanduitkeringen heeft ‘betaald’ aan buitenstaanders om zogenaamd adviezen te geven aan de centrale bank. Met belastinggelden zijn de persoonlijke deuren naar het IMF open gehouden, dus mensen gekweekt die hem wederom kunnen aanbevelen als hij terug wil. Met deze hoge uitgaven is goodwill gekweekt en onderhouden voor persoonlijke doelen. Suriname heeft een corruptieprobleem, het falen van een governor/minister kan gemakkelijk geschoven worden in de schoenen van een corrupte regering die niet bereid was te luisteren. De onzuivere bedoelingen blijken ook uit het hoge loon. Kennelijk was de stap terug naar de republiek zo laag, dat hij denkt dat hij zich deze soort fratsen kan veroorloven. We hebben altijd gesteld dat het koppel Telting-Hildenberg de lat te hoog heeft gezet. Het ging om Surinamers die niet vervreemd waren van de Surinaamse samenleving. Hildenberg nam gewoon zijn looprondjes op straat tussen gewone mensen en zonder bewaking. Die openbaarheid is alleen mogelijk wanneer men verantwoord zijn werk doet. Hoefdraad is het andere uiterste van Telting en Hildenberg. Dat hij Suriname ook niet hoog inschat, blijkt ook door zijn agressieve, intimiderende en vijandige houding naar de vrije pers toe die onafhankelijk haar werk wil doen. Hoefdraad heeft trekken van potentaten die heersen over het geld van de corrupte derdewereldlanden in Afrika en Azië. Hij wil werken in een democratische samenleving, maar accepteert het democratisch instituut ‘kritiek’ niet. Wanneer de kritiek gefundeerd aanhoudt, dan gaat onze IMF-man over tot represailles. Dan wordt de pers niet meer uitgenodigd, zal hij niet meer publiceren en zal hij geen interviews afstaan aan de krant. Dat kan de conclusie rechtvaardigen dat deze functionaris een voorstander is van omkopen en corruptie. Het laatste lachertje van onze grootverdiener is zijn weigeren om ons kritisch dagblad te woord te staan. Het blad zou volgens hem een ‘racistisch’ blad zijn. Dit is een bijzonder ongefundeerde en onverantwoorde uitspraak en een minister niet waard. Hoefdraad kan geen enkel incident aanhalen, waarbij er op zijn etniciteit is ingespeeld en niet op zijn woorden en daden. Het zijn de president en Hoefdraad die steeds op etniciteit inspelen en praten over de ‘witteman’ en ‘bakrabasi’. Op de staatsradio heeft Hoefdraad aangegeven dat de oppositie racistisch zou zijn door het IMF de witte man te noemen. Maar is het niet de NDP en haar baas die het steeds over de witmang hebben? Hoefdraad gaf aan wat de rol van een Japanner, een Braziliaan en Afrikanen zijn geweest bij de IMF-lening. Hiermee blijkt duidelijk dat hij etniciteiten heeft besproken. De oorzaak van het weren van de media is dat hij zijn beleid niet kan verdedigen. De krant wilde een reactie op zijn vele buitenlandse reizen. Om dat te camoufleren, autoriseert hij ook de reizen van andere ministers. Nu hij deze niet kan verdedigen, wordt de racismekaart gespeeld. Hij wil wel op de populistische staatsradio uitleg komen geven, waar er geen kritische vragen gesteld worden en Hoefdraad alleen op bijval kan rekenen. Antwoord geven op simpele vragen van de krant, dat lukt hem niet. Onze minister wil ongestoord en ongestraft zijn praktijken in de republiek voortzetten. Hij heeft gewerkt in de USA, maar het is aan hem voorbij gegaan hoe mediamensen constant kritiek hebben op de regering en in het bijzonder de president. Hoefdraad heeft totaal geen respect voor het volk van Suriname. Hij wil het volk informatie onthouden, maar dat is onmogelijk. Achterhouden van informatie is ook informatie, lage graad van transparantie is ook informatie, intimideren en saboteren van de vrije pers is ook informatie. De conclusie die we nu met meer stelligheid kunnen trekken, is dat incompetentie op CBvS en Financiën tot de grondoorzaken behoren van de huidige stand van zaken in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!