Informatiebijeenkomst ministeries en parastatalen

De stichting Staatziekenfonds (SZF) zal vandaag in hotel Elegance een Informatiebijeenkomst houden voor ministeries en parastatale bedrijven. SZF streeft steeds ernaar haar dienstverlening te optimaliseren. Dit geldt voor al haar verzekerden, dus ook voor de Verplicht Verzekerden, werknemers van ministeries en parastatale bedrijven. Het gaat hierbij niet slechts om degenen die reeds bij haar verzekerd zijn, maar ook voor hen die zich in het voortraject van aanmelding en inschrijving bevinden. Aangezien bij deze procedure de afdelingen Personeelszaken / HRM een belangrijke rol vervullen, vindt het SZF het noodzakelijk om hierover in goed contact met hen te zijn. In dit kader is er reeds enkele malen een informatiebijeenkomst gehouden voor de personeelschefs en andere verantwoordelijke functionarissen van eerdergenoemde afdelingen.
De informatiebijeenkomst heeft een tweeledig doel. Het ligt in de bedoeling de PZ/HRM chefs en hun medewerkers van genoeg informatie te voorzien zodat zij de aanmelding van werknemers vlotter kunnen doen plaatsvinden. Dit moet ertoe leiden dat burgers niet van het kastje naar het muur gestuurd worden voordat hun zaken afgehandeld zijn. De PZ/HRM afdelingen moeten op hun beurt ook informatie verschaffen over eventuele problemen / knelpunten die zij in de praktijk tegengekomen. Binnenkort zal het SZF wederom een meeting houden met deze functionarissen, daar de SZF regels en procedures, het voorzieningenpakket en andere zaken wijzigingen kunnen ondergaan.

error: Kopiëren mag niet!