“Ontwatering is aan te pakken, maar het kost allemaal geld”

De parkeerplaats / busstandplaats te Ondrobon staat al dagen onder water. Gebruikers van de plek geven aan een aantal keren naar het ministerie van Openbare Werken(OW) te hebben gebeld, echter, zonder het gewenste resultaat te hebben bereikt. De parkeerplaats laat na zovele dagen nog steeds een vieze vuile indruk achter bij elke voetganger die daar langs loopt.
OW woordvoerder Raul Swedo zegt dat wat de afdeling Ontwateringswerken betreft er werk van zal worden gemaakt. Vandaag gaan naar zijn zeggen medewerkers van het directoraat Openbaar Groen alvast richting Ondrobon om de situatie te bezichtigen. Van een slagvaardige aanpak om het probleem tot het verleden te laten behoren is in deze fase nog helemaal geen sprake.
Remie Amarsingh hoofd Ontwateringswerken zegt dat hij er wel van op de hoogte is dat Ondrobon vaak onder water loopt. Dit is te wijten aan het feit dat het ontwateringsysteem in die omgeving niet functioneert. De aannemer die onlangs de werkzaamheden aan de Drambrandersgracht verrichte, zou volgens Amarsingh ook Ondrobon aanpakken. De riolering moet compleet worden aangepast. “Wat wij hebben ontdekt is dat bepaalde van de kolken, bij de aanleg van de weg niet zijn aangesloten op de riolering. De buizen stoppen gewoon ergens onder de grond. Dat soort van grapjes heeft men jaren terug uitgehaald. De situatie heeft wel onze aandacht, maar vergt een grote aanpak. Zulke grote projecten zullen met aandacht van de leiding van het ministerie moeten worden aangepakt”, stelt Amarsingh. Hieruit kan men dus gevoeglijk concluderen dat het probleem op korte termijn niet aangepakt zal worden.
Landelijk zijn er vijf kolkenzuigers. De afdeling Ontwateringswerken beschikt over twee, Openbaar Groen over één, het ministerie van Defensie over één en de vijfde staat in Nickerie.
De landelijke situatie qua ondergelopen gebieden is heel groot en het gaat niet makkelijk lukken om alles gedaan te krijgen. Dagblad Suriname wordt dagelijks geconfronteerd met klachten van vooral bewoners uit de vele verkavelingsprojecten die onder water liggen. Volgens Amarsingh wordt er met alle relevante instanties zoals Openbaar Groen, de Districtscommissarissen, het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij gewerkt aan een gedegen oplossing. Maar het einde is nog lang niet in zicht.
“Ontwatering is aan te pakken, maar het kost allemaal geld”, stelt Amarsingh. Ontwatering zal altijd veel kosten, omdat er bij de aanleg van infrastructuur veel fout is gegaan. Vooral bij verkavelingsprojecten hebben volgens Amarsingh een aantal verkavelaars zich niet gehouden aan de verkavelingsvoorwaarden. De bewoners van deze projecten zitten meestal onderwater. De verkavelaars zijn nergens te bespeuren. Dit maakt het werk voor de overheid nog zwaarder en moeilijker.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!