Minowc: ‘Bidden niet toegestaan op openbare scholen’

facebook-20160526-214438In een circulaire van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staat specifiek aangegeven dat bidgroepen op openbare scholen niet zijn toegestaan. De onderdirecteur van Minowc, Muriel Hoepel, geeft aan dat het hier een herinneringsschrijven betreft. Het is volgens haar geen nieuwe regel. Hoepel verduidelijkt dat er op openbare scholen geen godsdienstonderwijs verzorgd mag worden. Godsdienst komt niet voor op het rooster en dit is volgens haar altijd al zo geweest. ‘Als dit dan toch gebeurt, moet er een schrijven komen’, stelt Hoepel.
Het is bekend dat er op vele openbare middelbare scholen vooral gebedsgroepen van jongeren met een Christelijke achtergrond zijn, die in de pauzes bij elkaar komen om te bidden. Daarnaast zijn er ook andere groepen en culturen of zelfs sekten die een of andere vorm van gebed uitvoeren op scholen. In het verleden waren er op bepaalde middelbare scholen zelfs satanische sekten actief die jongeren interesseerden voor hun beleving. Gebedsgroepen of andere religie verkondigers zijn dus geen nieuw verschijnsel op middelbare scholen, maar ze zijn er al jaren. ‘Het kan zijn dat bidgroepen gedoogd zijn door schooldirecteuren en daarom is het schrijven gestuurd om expliciet erop te wijzen dat dit niet het gebruik is op de openbare scholen’, zegt de Hoepel ten aanzien hiervan. Er is volgens haar natuurlijk wel een aanleiding geweest op basis waarvan dit schrijven nu is gestuurd naar de scholen, maar daarop wilde de onderdirecteur niet ingaan. Ten overvloede wordt er op de circulaire vermeld dat alle burgers van Suriname vrij zijn in het belijden van hun godsdienst en dat juist daarom geen enkele vorm van godsdienstonderwijs op het lesrooster is toegestaan.

error: Kopiëren mag niet!