SVEM ontplooit activiteiten

De Surinaamse Vereniging van Veteranen en Ex-militairen (SVEM) wil een bijdrage leveren in verband met de zorg voor die groep veteranen en ex-militairen, die geen inkomen hebben, waaronder ook een groep getraumatiseerden van de oorlog. Volgens voorzitter Stanley Fernand heeft de overheid geen geld, vandaar dat de vereniging heeft gemeend om middels enkele activiteiten zelf zorg te dragen voor deze groep. Er zijn schriftelijk mogelijkheden gepresenteerd aan Stichting Nazorg Militairen en de minister van Defensie. “We hebben gemeend om aan kassenteelt te doen. Ook willen wij warme vis maken en aan citrus- en fruitteelt doen. We waren al bezig met het verkavelen van een stukje grond op Rijsdijk voor de agrarische sector” , geeft de SVEM-voorzitter aan. De vereniging wil zich ook bezighouden met het produceren van bouwstenen voor de minderdraagkrachtigen. Verder wil zij zich toeleggen op las- en constructiewerken, woningbouw en reparatiewerken voor mensen die het niet breed hebben en schilderwerk en is er ook gemeend om aan schoonmaakwerk te doen van huizen en schuttingen en ook de vuilophaal. Fernand zegt dat de vereniging al een agrarisch terrein van LVV gehad heeft te Bigi Poika, waar zij wil beginnen met het agrarische gedeelte. Alleen moet de vereniging nog in contact en overleg treden met de Defensieminister, de minister van LVV en ROGB met betrekking tot de weg naar Tibiti, waar zij ook activiteiten op de landsboerderij wil ontplooien.
Geen vaste locatie
De vereniging heeft vooralsnog geen vaste locatie van waaruit zij de leden kan helpen of leden kan ontvangen. “Intussen hebben we een locatie gevraagd aan de Defensieminister om het oud-Bruynzeel-gebouw aan de Van ‘t Hogerhuysstraat in bruikleen te krijgen. Tot nu toe gaan we elke zaterdagmiddag naar de Palmentuin om de jongens zo tegemoet te komen. Er is al een beroep gedaan op Defensie en het is dus wachten daarop. Voor alles zijn we afhankelijk van de cybercafé en confidentiële stukken moet je ook vanuit cybercafé’s sturen en dat stemt je niet op je gemak. Er is eveneens een brief gericht naar Stichting Nazorg Militairen, omdat zij een ruimte heeft op haar achtererf, maar zij heeft ook nog niet gereageerd.”
Activiteiten van de SVEM
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 zal de vereniging een cook-out organiseren op Nieuwe Grond aan de Kletterstraat. “Op zaterdag heb je onze openingsceremonie met de militaire kapel, een voetbal knock-out, de cook-out en dan een militaire combo en een optreden van een kawinaband. Op de zondag hebben we speciaal voor de kinderen zakspringen, springkussens, touwtrekken, de finale van de voetbal knock-out, een kaartenspel, troefcall en nog veel meer. Voor deelname kan men bellen met de secretaris-generaal Waldo Jameson en de voorzitter Stanley Fernand.

error: Kopiëren mag niet!