C-47 wil duidelijkheid VSB

Vakbondsleider Wilgo Valies vereenzelvigt zich met de protestmanifestatie tegen de verhoging van de elektriciteitstarieven die vrijdag onder de vlag van C-47 zal plaatsvinden. Valies kondigde aan, dat er voor maandagavond een gesprek met de VSB op de agenda stond om haring of kuit te krijgen van het bedrijfsleven. Het een en ander zou zijn misgegaan tussen de vakbeweging en de VSB. ‘Wij zijn geconfronteerd geworden met een uitspraak van de VSB-voorzitter, dat zijn vereniging niet zal meedoen aan het protest.’ Bij het ter perse gaan van DBS was de vergadering nog gaande. ‘Wij zijn bezig besprekingen te voeren met organisaties van verschillende aard, het zogenaamd maatschappelijk middenveld. Wij hebben reeds van gedachten gewisseld met een aantal dat mogelijk gaat participeren. Het is nog niet goed mogelijk om precies aan te geven hoe zij zullen meedoen. Zij moeten nog terugkoppelen met hun besturen en achterban. Woensdag vergaderen wij weer om definitieve stappen te zetten. Wij blijven praten met bedrijven en bedrijvengroepen. Ik ben optimistisch ingesteld over hun deelname aan het protest, op welke wijze dan ook. Ik betreur het dat de vakbeweging energie kwijtraakt door actie te voeren. Had de regering een andere houding en werkwijze aan de dag gelegd, dan konden wij vandaag, met vereende krachten werken aan de vooruitgang van Suriname.’

error: Kopiëren mag niet!