Mac Andrew sluit enorme werkloosheid door verhoogde energietarieven niet uit

Het bestuur van de VSB heeft zich gisteravond gebogen over de verhogingen van de stroomtarieven. “De tarieven zijn niet bepaald in samenspraak met de sociale partners, de overheid heeft ze zelf bepaald. Ook de vakbeweging die niet gehoord is, is niet te spreken over deze verhoging”, zegt de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Steven Mac Andrew. Hij denkt dat het niet onmogelijk is om deze verhoging achteraf nog terug te draaien. “We weten dat het IMF gevraagd heeft om de subsidies op te heffen, maar zaken moeten toch wel in samenspraak met de sociale partners gebeuren. Niet omdat het IMF zegt dat je iets moet doen, moet je ondanks je de consequenties niet volledig in kaart hebt gebracht het toch doen.” Het kan volgens Mac Andrew dat je straks ziet dat het werkloosheidscijfer ten gevolge van de verhoging binnen 3 maanden misschien met duizenden toeneemt, omdat bedrijven zich bepaalde zaken niet meer kunnen permitteren.
De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, heeft volgens Mac Andrew onterecht aangegeven dat de leden die namens de VSB in de Energiecommissie (Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen) zitten, dus de sociale partners, bezig waren met het vaststellen van energietarieven. “Het was niet het mandaat van deze commissie om energietarieven te bepalen”, verduidelijkt Mac Andrew. Er moest door hen slechts een methodologie worden ontwikkeld, zodat de EBS in het vervolg zelf haar tarieven kon vaststellen. Hun ongenoegen over dit stukje miscommunicatie naar buiten toe hebben de VSB en Ravaksur afgelopen vrijdag middels een brief reeds aan de regering kenbaar gemaakt.
“Behalve voor het bedrijfsleven zijn verhogingen op stroom voor de bevolking in het algemeen niet gunstig”, stelt Mac Andrew verder. De productiekosten zullen verder omhoog gaan wat ook nadelen kan hebben voor de concurrentiepositie van ondernemers in Suriname. De VSB had volgens hem al van haar commissieleden vernomen dat de RvM de tariefsverhoging waarschijnlijk zelfstandig zou doordrukken, dus echt verrast was de VSB niet toen dit ook gebeurde. De VSB is echter helemaal geen voorstaander van verhoging van tarieven op dit moment. “De verhoogde kosten en koersfluctuaties zorgen al voor de nodige problemen, dus dit kunnen wij niet gebruiken”, aldus Mac Andrew.

error: Kopiëren mag niet!