Personeel 's Lands Hospitaal zat op Arbeidersdag zonder salaris

Het personeel van ’s Lands Hospitaal zat gisteren, 1 mei, op Arbeidersdag, nog verlegen om zijn maandsalaris. Het personeel en de bond werden op 29 april hiervan op de hoogte gesteld middels een schrijven van de directie. Voor bondsvoorzitter Imro Edam is deze 1 mei voor het personeel van ’s Lands Hospitaal in ieder geval geen goede arbeidersdag geweest. “Niemand vind het prettig, maar het brengt niets met zich mee als wij hier en daar poeha van maken”, zegt Edam.
Intussen is volgens Edam de bond ook op de hoogte dat er vanuit verzekergingsmaatschappijen middelen zijn vrijgekomen, waardoor het personeel kan worden uitbetaald. Het wachten zou zijn op de banken die de overmakingen zouden moeten verwerken. “De directie heeft de bond hiervan op de hoogte gesteld. Als alles goed zit, beschikken de mensen vandaag al over hun salarissen”, stelt Edam.
De financiële situatie van alle ziekenhuizen in Suriname is momenteel precair. ’s Lands Hospitaal is daar natuurlijk geen uitzonderding op, echter wordt het personeel zwaarder getroffen doordat men niet kan beschikken over zijn salaris. De Nationaal Ziekenhuisraad trekt al geruime tijd aan de bel bij de regering over deze situatie. Ziekenhuizen zijn niet eens in staat voldoende verbruiksartikelen in te kopen, aangezien er gewoon geen geld is.
Schuldenlast al 40 miljoen
De ziekenhuisdirecteuren komen nu regulier bij elkaar om te bespreken wie wanneer zal kunnen uitbetalen. Deze spanning is volgens Manodj Hindori, voorzitter Nationaal Ziekenhuisraad, regulier geworden. “Het is altijd een dag voor betalingsdag nog koffiedik kijken als wij kunnen uitbetalen of niet. Veel hangt af van hoeveel de ziekenhuizen ontvangen van de verzekeraars en wat voor kredietruimte men van de banken kan krijgen. Dat wordt meestal op de allerlaatste betaaldag duidelijk. Wij bij RKZ bijvoorbeeld hebben ons personeel vrijdag de basissalarissen kunnen uitbetalen. Echter hebben wij de secundaire voorzieningen (kledinggeld, vakantiegeld etc.) niet kunnen uitbetalen. Wij hebben het op de valreep kunnen redden. Alle ziekenhuizen ‘struggelen’ op hun eigen manier”, stelt Hindori.
Gigantische schuldenlast opgebouwd
De ziekenhuizen hebben intussen al een gigantische schuldenlast opgebouwd bij de lokale banken. Volgens schatting zit het collectief van ziekenhuizen al met een schuldenlast van SRD 40 miljoen. De schulden hebben zich geaccumuleerd vanaf de ziekenhuizen onder de kostprijs werken. Men heeft het gat tussen inkomsten en uitgaven, dat gecreëerd wordt door mindere inkomsten vanuit de verzekeringsmaatschappijen en patiënten, getracht met leningen te dichten. Dit bedrag zal volgens Hindori alleen maar groter worden. Aan het eind van het jaar 2016 zal een schuldenlast van SRD 130 miljoen zijn gecreëerd. De oplossing in dit probleem, dat zich al vanaf 1 januari 2014 voordoet namelijk de afschaffing van de suppleties aan de ziekenhuizen, zal volgens Hindori vanuit de overheid moeten komen. ‘De ziekenhuizen zitten al klem. De minister van Volksgezondheid zal hier een oplossingsmodel voor moeten zoeken.’ Hindori doet een ernstig beroep op de beleidsmakers om in te zien dat de ziekenhuissector in Suriname in de gevarenzone zit. Niet alleen de ziekenhuisdirecteuren, maar ook de medici en apothekers roepen dat het zo niet verder kan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!