VSB en RAVAKSUR willen voor 8 april uitsluiten over SER

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) hebben in maart besloten om eensgezind op te treden en in dit kader is besloten om als eerste, maar zeer noodzakelijke stap, de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desire Bouterse een brief te schrijven met het verzoek om de organisaties voor 8 april uitsluitsel te geven over zijn plannen voor wat betreft de benoeming van de leden van de Sociaaleconomische Raad. In het schrijven halen de VSB en RAVAKSUR aan, dat, op verzoek van de President, kandidaten zijn aangedragen voor benoeming als Lid en / of Plaatsvervangend Lid in de Sociaal-Economische Raad van Suriname in november 2015.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: