Van onderdanen naar vrije mensen

Rumi Knoppel
Rumi Knoppel
Ondernemer Rumi Knoppel van Freedom Vibez heeft op 7 maart een lezing met als grondgedachte, dat een samenleving een associatie van vrije individuen moet zijn, verzorgd voor het maatschappelijk platform Seti Sranan. Knoppel begon zijn inleiding met het schetsen van het beeld van vijftig slaven die op een terrein aan het werk zijn onder toezicht van een handjevol opzichters. Waarom komen de slaven niet in opstand ? Waarom overmeesteren zij die vier of vijf basja’s niet ? Knoppel legt uit dat dit komt omdat de slaven meer dan door ijzeren kettingen door mentale ketens worden gebonden. “Dat was vroeger zo en zo is het vandaag de dag nog steeds. Tegenwoordig zijn wij de slaven van een onderdrukkende overheid, die ons berooft van onze energie en onze levenskansen door ons langs legale weg te bestelen. Wij worden gedwongen belastingen te betalen aan een overheid, die geen bijdrage levert aan ons welzijn. De mensen die de macht van de staat in handen hebben, maken gebruik van de overheidsapparaten om hun wil aan de totale gemeenschap op te leggen.”
Wet of vrijwillige overeenkomst
Voor de onderdrukking wordt een wetgevend systeem gebruikt, dat opereert langs puur formele lijnen, zonder enige redelijkheid, zonder overleg en instemming van allen die door de wetten worden getroffen, zegt Knoppel. ‘Een wet wordt als legitiem beschouwd als bepaalde procedures zijn gevolgd. Al is de wet inhoudelijk een rommelboel, als de voorgeschreven procedures zijn gevolgd moet iedereen in het land zich eraan onderwerpen. De Amnestiewet is hier een voorbeeld van. Als je de meerderheid hebt in het parlement, kun je ongestraft mensen benadelen. Er is niets redelijks in deze gang van zaken. De wetten die ons dwingen belasting te betalen, zijn geen vrijwillige overeenkomsten tussen twee partijen. Wij worden onderworpen aan een ‘sociaal contract’ dat wij niet zelf hebben ondertekend en waarover wij niet zelf hebben onderhandeld.’
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Knoppel pleit voor een versplintering van de Staat en het opdelen van overheidsfuncties in projecten. Nu is het zo dat Suriname bij de verkiezingen vijf jaar lang alle macht geeft aan zogenaamde vertegenwoordigers. Deze “vertegenwoordigers” bepalen vijf jaar lang wat er gebeurt in alle sectoren van onze samenleving, van afvalverwerking tot gezondheidszorg. “Als ze het slecht doen, moeten wij jaren wachten op een kans om ze te vervangen. Wij hebben geen alternatief. Er is geen tweede overheid die wij kunnen vragen om taken over te nemen van een slecht functionerende overheid.” Knoppel vindt dat wij de overheid moet versplinteren, dat wil zeggen opdelen in vele functionele en geografische units. Verschillende units kunnen dan met elkaar concurreren en de burgers kunnen kiezen tussen meerdere aanbieders van diensten. “Als wij de overheid ontmantelen en vervangen door projectgroepen, dan kunnen wij als burgers veel meer controle uitoefenen”, denkt Knoppel. Als bestuurders belast met de afvalverwerking het niet goed doen, kunnen wij ze bedanken en met nieuwe instemmen.
Een belangrijk wapen tegen het huidige corrupte systeem is burgerlijke ongehoorzaamheid. Het systeem zuigt nu onze energie uit ons weg via de belastingen. “De overheid wordt hierdoor sterker en wij worden zwakker”, aldus Knoppel. Als wij collectief zouden weigeren belasting te betalen zouden wij de rollen kunnen omkeren. De corrupte overheid zou fataal worden verzwakt en wij zouden als mensen sterker worden, omdat wij al dat geld zouden kunnen investeren in onszelf en onze medemensen.
Tegen regeren, voor organiseren.
Op een vraag uit de zaal of hij tegen elke vorm van ordening is, antwoordt Knoppel ontkennend. Hij zegt dat hij tegen regeren is, maar niet tegen coördineren of organiseren. Hij probeert een ‘mind shift’ te bewerkstelligen, hij wil mensen laten zien dat er andere, betere manieren mogelijk zijn om het land te ordenen.

error: Kopiëren mag niet!